Алла Борисюк
Алла Борисюк
завідувач кафедри психології та соціології, професор Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз: монографія
АС Борисюк
Чернівці: книги–ХХІ 440, 2010
442010
Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога
АС Борисюк
АС Борисюк, 0
39
Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога
АС Борисюк
Алла Степанівна Борисюк.–Івано-Франківськ, 2011
282011
Constructing a Structural-Functional Model of Social Expectations of the Personality
V Popovych, I., Borysiuk, A., Zahrai, L., Fedoruk, O., Nosov, P., Zinchenko ...
Revista Inclusiones 7 (num Especial), 154-167, 2020
252020
Професійна кар’єра як соціально-психологічний феномен:[етапи, типи проф. кар’єри]
АС Борисюк
Проблеми заг. та пед. психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. ГС …, 2007
172007
Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник
ІС Вітенко, АС Борисюк, ТІ Вітенко
Чернівці: Книги–ХХІ, 2006
162006
До проблеми професійної ідентичності майбутнього фахівця
АС Борисюк
Практична психологія та соціальна робота 9, 63-68, 2007
122007
Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів: навч.-метод. посіб.
ІС Вітенко, АС Борисюк, ТІ Вітенко
Чернівці: Книги–XXI, 2006
112006
Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір та засоби корекції: монографія/ред. АС Борисюк
АС Борисюк
Чернівці: Технодрук, 2018
102018
Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків: монографія/відп. ред. АС Борисюк
АС Борисюк
Чернівці: Технодрук, 2016
82016
Authority as a factor of formation of a leader’s personality and life position
ASB Vitalii I. Bocheliuk, Nikita S. Panov, Liybomyra S. Piletska, Vitaliia V ...
Asia Life Sciences. 1 (21), 445-461, 2019
72019
Дослідження взаємозв’язку перфекціонізму та професійної ідентифікації студентської молоді
АС Борисюк
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2014
72014
Психологічні особливості комунікативної компетентності лікаря
АС Борисюк
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія/АС Борисюк.–Івано …, 2001
72001
RESEARCH OF THE PECULIARITIES OF THE MOTIVATION SPHERE OF FUTURE DOCTORS
AS Borysiuk
Insight: the psychological dimensions of society, 102-109, 2019
62019
Психолого-акмеологічні особливості професіоналізму
АС Борисюк
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.–Івано-Франківськ …, 2007
62007
Дослідження професійної спрямованості студентської молоді соціономічних професій
АС Борисюк
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 43-49, 2013
52013
Професійно значущі якості як складова професійної ідентичності майбутнього медичного психолога.–[Електронний ресурс]
АС Борисюк
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/psykh …, 0
5
Психологічні особливості професійної діяльності лікаря
A Borysiuk
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 117-120, 2015
42015
До проблеми психічного та психологічного здоров’я молоді
АС Борисюк
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
42013
Роль теоретичної та практичної підготовки у становленні професійної ідентичності майбутнього медичного працівника
ВП Пішак, АС Борисюк
Психологічна і педагогічна науки в Україні: зб. наук. праць, 368-378, 0
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20