Irina Kolupaieva
Irina Kolupaieva
Кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів Харкіського торговельно-економічного інституту
Verified email at htei.org.ua
TitleCited byYear
Людська діяльність: зміст і трансформація структури у сучасному господарському розвитку
ГВ Задорожний, ІВ Колупаєва
Х.: Харківський нац. ун-т ім. ВН Каразіна, 2009
222009
Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування
ІВ Колупаєва
Проблеми економіки, 99-107, 2013
122013
Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток згідно Податкового кодексу України
ІВ Колупаєва
Экономический вестник Донбасса, 2011
92011
О необходимости преодоления чисто экономического подхода в исследованиях человеческой деятельности как требование постнеклассической науки и актуализации духовнонравственных …
ГВ Задорожный, ИВ Колупаева
Социальная экономика, 40-53, 2007
62007
Підхід до тлумачення важелів регуляторної політики
ІВ Колупаєва
Бізнес Інформ, 48-55, 2014
42014
Derzhavna rehulyatorna polityka: sutnist ta pryntsypy formuvannya
IV Kolupayeva
Problemy ekonomiky, 99-107, 2013
42013
Аналіз податкового навантаження платників єдиного податку
ІВ Колупаєва
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Інструментарій регуляторної політики держави
ІВ Колупаєва
Проблеми економіки, 407-417, 2014
32014
Liudska diialnist: zmist i transformatsiia struktury u suchasnomu hospodarskomu rozvytku [Human activities: content and structure transformation in modern economic development]
HV Zadorozhnyi, IV Kolupaieva
Kharkiv: KhNU imeni VN Karazina, 2009
32009
Регуляторна політика держави: теорія та методологія: монографія
ІВ Колупаєва
ТОВ «Смугаста типографія», 2016
22016
Sproshchena systema opodatkuvannia: suchasnyi stan ta vplyv na stymuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini
IV Kolupaieva, OL Shelest
Simplified tax system: current status and influence to encourage …, 2013
22013
Спрощена система оподаткування: сучасний стан та вплив на стимулювання підприємницької діяльності в Україні
ІВ Колупаєва, ОЛ Шелест
Економічний вісник Донбасу, 2013
22013
Analysis of the efficiency of levers in the context of implementation of the state regulatory policy.
N Gavkalova, I Kolupaieva, ZM Barka
Economic Annals-XXI 165, 2017
12017
An analysis of effectiveness of regulatory policy instruments
IV Kolupaieva
Biznes Inform 12, 49-54, 2016
12016
Deregulation Of The Ukrainian Economy: Problems and Peculiarities of Further Implementation
IV Kolupaieva, NL Gavkalova
Horizons international scientific journal. Series A – Social Sciences and …, 2016
12016
Роль регуляторної політики в забезпеченні накопичення та використання синтезованого капіталу синтезованого капіталу регіону/Економіка і суспільство
ІВ Колупаєва
Мукачево: Мукачівський державний університет, 91-96, 2016
12016
Про необхідність організації податкового менеджменту на підприємстві
ІВ Колупаєва
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
12011
Decentralization of public administration in the process of building a democratic society
NL Gavkalova, IV Kolupaieva
Public Policy and Administration 17 (2), 216-225, 2018
2018
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC
2018
THE DEVELOPMENT OF TAXES AND TRANSFERS MECHANISM IN SLOVAKIA
E Neubauerova, N Dubrovina, I Kolupaieva
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, 45, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20