Константінова Вікторія Миколаївна (Victoria Konstantinova, Константинова Виктория Николаевна)
Константінова Вікторія Миколаївна (Victoria Konstantinova, Константинова Виктория Николаевна)
професор, доктор історичних наук, Бердянський державний педагогічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки)
В Константінова
Запоріжжя: АА Тандем, 2010, 2010
522010
Женщины и проблемы политического лидерства
ВН Константинова
Женщины и социальная политика (гендерный аспект)/Отв. ред. ЗЯ Хоткина, 107-116, 1992
481992
Власть и женщина, женщины во власти: Реализация права женщин на политическое участие и представительство на уровне принятия решений
В Константинова
Права женщин в России: Исследование реальной практики их соблюдения и …, 1998
151998
European Vector of the Northern Azov in the Imperial Period: British Consular Reports about Italian Shipping = Європейське спрямування Північного Приазов’я в імперську добу …
В Константінова, І Лиман, А Ігнатова
Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В.,, 2016
14*2016
Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на півдні України (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)
ВМ Константінова
Запоріжжя: ЗНТН, 2011
92011
ДЖЕРЕЛА З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVІІІ-1853 р.
В Константінова
92004
Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII – 1853 р. : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук
В Константінова
Запоріз. держ. ун-т., 2004
92004
На захисті інтересів Великої Британії у Північному Приазов’ї: консул Джеймс Ернест Наполеон Зораб
ІІ Лиман, ВМ Константінова
Академія митної служби України; Дніпропетровський національний університет …, 2017
82017
Британський консул у Бердянську Вільям Георг Вагстаф
І Лиман, В Константінова
Scriptorium nostrum, 72-90, 2015
82015
Бердянские купцы XIX столетия: материалы к просопографическому портрету
В Константинова, И Лыман
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
82014
Публікації «Одеського Вісника» як джерело з історії Бердянська останньої чверті ХІХ ст.
ВМ Константінова
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2009
82009
Чиновники, інтелігенція, міщани...: населення Бердянська кінця ХІХ ст. за статистичними джерелами
ВМ Константінова
Інтелігенція і влада, 24-30, 2010
72010
Городское население Российской империи конца XIX века: гендерный аспект (на примере Екатеринославской губернии)
ВН Константинова
Женщина в российском обществе, 2009
72009
Бердянськ кінця ХІХ ст.: особливості складу населення приморського повітового міста Південної України
ВМ Константінова
Музейний вісник, 147-153, 2009
72009
Бердянск и его уезд последней четверти ХІХ века в публикациях «Одесского Вестника»
И Лыман, В Константинова
Вестник Таганрогского государственного педагогического института …, 2008
72008
William George Wagstaff – British Consul, Responsible for Ekaterinoslav Province and Ports of the Sea of Azov
I Lyman, V Konstantinova
Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки, 57–62, 2016
62016
Колишній директор Катеринославської гімназії Микола Степанович Алаєв: бердянський період діяльності
В Константінова
Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий …, 2010
6*2010
Матеріали про Азовське козацьке військо в щоденниках" бердянського літописця" В. Крижанівського
ІІ Лиман, ВМ Константінова
Козацька спадщина, 2008
62008
Краєзнавчі студії з міської історії Південної України другої половини XIX – початку XX ст.
В Константінова
Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів 23, 165-170, 2011
5*2011
Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України”
В Константінова
Донецьк, 2011
5*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20