Iryna Spodarenko/Ірина Сподаренко
Iryna Spodarenko/Ірина Сподаренко
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання вільного програмного забезпечення у професійній підготовці майбутніх інженерів
ДА Покришень, ОП Дрозд, ІЙ Сподаренко
Proceedings of international scientific conference FOSS Lviv-2011, 2011
12011
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЕРВИННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ УСПІШНОСТІ" РЕЙТИНГ"
ІЙ Сподаренко, ОП Дрозд, ЮО Крєпкий
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
12008
Інформатика: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 051" Економіка" денної та заочної форм навчання
ОП Дрозд, ІЙ Сподаренко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Основи Web-програмування: методичні вказівки з виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для підготовки студентів з галузей знань: 05" Соціальні та поведінкові науки …
ОП Дрозд, СІ Прищеп, ІЙ Сподаренко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Використання інформаційної системи Рейтинг для первинної реєстрації успішності навчальних досягнень студентів
ЮО Крєпкий, ОП Дрозд, ДА Покришень, ІЙ Сподаренко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–5