кафедра українознавства, культурології та історії науки
кафедра українознавства, культурології та історії науки
Національний техничний університет "Харьковський політехнічний інститут"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Етнічний склад населення України 1959–1989 рр.: етномовні наслідки російщення
В Скляр
К.: Просвіта, 2008
15*2008
Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр.
ВМ Скляр
ТОВ ТО" ЕКСЛЮЗИВ", 2009
112009
Зарождение и развитие Харьковской школы теории управления
ДВ Бреславский, СА Горелова, АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2006
62006
Зміни національного складу та мовної структури населення України за 1959–1989 рр
ВМ Скляр
, Київський національний університет імені ТГ Шевченка, Київ, 2001
62001
Исследование колебаний тепловозных силовых установок в Харьковском политехническом институте в 1960-е годы
АА Ларин
НТУ" ХПИ", 2009
52009
Вклад ЕГ Голоскокова в развитие теории нестационарных колебаний
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2008
52008
Зарождение математической физики и теории колебаний континуальных систем в «Споре о струне»
АА Ларин
Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический …, 2008
52008
Профессор Арег Вагаршакович Дабагян–ученый и организатор высшей школы (к 90-летию со дня рождения)
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Історія науки і техніки …, 0
5*
Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті (на прикладі наукового доробку ПМ Мухачова)
МВ Гутник
Історія науки і біографістика, 2017
42017
Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи …
М Гутник
Українознавчий альманах 18, 2015
42015
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ХАРКІВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1950–1980-ті роки). ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
МВ ГУТНИК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2010
4*2010
Развитие методов расчета крутильных колебаний в Харьковском политехническом институте с 1930 по 1970 годы
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2007
42007
О творческом наследии Льва Израилевича Штейнвольфа–ученого и педагога
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2006
42006
Етнодемографічні процеси в столиці України (за матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр.)
В Скляр
Народна творчість та етнографія, 2005
42005
Етнологічна складова сучасного українознавства
В Скляр
Українознавство, 44-51, 2015
32015
Танкостроение в Харькове. Танковое дизелестроение
АА Ларин
Харьковский национальный университет им. ВН Каразина, 2013
32013
Роберт Форестер Мюшет–людина, яка надала форму сучасному світу
МВ Гутник
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2012
32012
НПО «Хартрон»–ведущее предприятие по разработке систем управления космическими летательными аппаратами (страницы истории)
СА Горелова, АА Ларин
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Історія і філософія науки і …, 2011
32011
Жизненный и творческий путь академика НН Салтыкова
АА Ларин
Вісник Дніпро петровського університету, 108-114, 2011
32011
Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст.: дис.… докт. іст. наук: спец. 07.00. 01/Скляр ВМ; Київський національний університет ім
ВМ Скляр
К, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20