кафедра українознавства, культурології та історії науки
кафедра українознавства, культурології та історії науки
Національний техничний університет "Харьковський політехнічний інститут"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Етнічний склад населення України 1959–1989 рр.: етномовні наслідки російщення
В Скляр
К.: Просвіта, 2008
11*2008
Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр.
ВМ Скляр
ТОВ ТО" ЕКСЛЮЗИВ", 2009
102009
Зарождение и развитие Харьковской школы теории управления
ДВ Бреславский, СА Горелова, АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2006
62006
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ХАРКІВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1950–1980-ті роки). ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
МВ ГУТНИК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2010
5*2010
Зміни національного складу та мовної структури населення України за 1959–1989 рр
ВМ Скляр
, Київський національний університет імені ТГ Шевченка, Київ, 2001
52001
Исследование колебаний тепловозных силовых установок в Харьковском политехническом институте в 1960-е годы
АА Ларин
НТУ" ХПИ", 2009
42009
Вклад ЕГ Голоскокова в развитие теории нестационарных колебаний
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2008
42008
Зарождение математической физики и теории колебаний континуальных систем в «Споре о струне»
АА Ларин
Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический …, 2008
42008
Етнодемографічні процеси в столиці України (за матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр.)
В Скляр
Народна творчість та етнографія, 2005
42005
Профессор Арег Вагаршакович Дабагян–ученый и организатор высшей школы (к 90-летию со дня рождения)
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Історія науки і техніки …, 0
4*
Етнологічна складова сучасного українознавства
В Скляр
Українознавство, 44-51, 2015
32015
НПО «Хартрон»–ведущее предприятие по разработке систем управления космическими летательными аппаратами (страницы истории)
СА Горелова, АА Ларин
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Історія і філософія науки і …, 2011
32011
Жизненный и творческий путь академика НН Салтыкова
АА Ларин
Вісник Дніпро петровського університету, 108-114, 2011
32011
Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст.: дис.… докт. іст. наук: спец. 07.00. 01/Скляр ВМ; Київський національний університет ім
ВМ Скляр
К, 2010
32010
Развитие методов расчета крутильных колебаний в Харьковском политехническом институте с 1930 по 1970 годы
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2007
32007
О творческом наследии Льва Израилевича Штейнвольфа–ученого и педагога
АА Ларин
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2006
32006
Зародження промислової металургії й машинобудування
МВ Гутник
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2013
22013
Зародження промислової металургії й машинобудування
МВ Гутник
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2013
22013
Танкостроение в Харькове. Танковое дизелестроение
АА Ларин
Харьковский национальный университет им. ВН Каразина, 2013
22013
Роберт Форестер Мюшет–людина, яка надала форму сучасному світу
МВ Гутник
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20