Подписаться
Tetiana Solomenchuk / Соломенчук Тетяна / Solomenchyk
Tetiana Solomenchuk / Соломенчук Тетяна / Solomenchyk
Danylo Halytsky Lviv National Medical University / Львівський національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Свинец-этиологический фактор поражения сосудов: основные доказательства
ДД Зербино, ТН Соломенчук, ЮА Поспишиль
Архив патологии 59 (1), 9-12, 1997
95*1997
Ксенобиотики в сигаретах: этиологический стимул повреждения сосудов
ДД Зербино, ТН Соломенчук, П Гольцшуг
Терапевтический архив 77 (11), 92-95, 2005
512005
Свинець: ураження судинної системи
ДД Зербіно, ТМ Соломенчук
Український медичний часопис 28 (2), 79-83, 2002
422002
Коронарна хвороба серця та інфаркт міокарда у хворих молодого віку: роль ксенобіотиків (факти, гіпотези, коментарі)
ДД Зербіно, ТМ Соломенчук, ВА Скибчик
Український кардіологічний журнал 1, 14-21, 2003
362003
Атеросклероз - конкретная патология артерий или «унифицированное» групповое определение? Поиск причин артериосклероза: экологическая концепция
З ДД, С ТН
Архив патологии 68 (4), 49-54, 2006
28*2006
Атеросклероз як одна з форм артеріосклерозу: дискусійні питання
ДД Зербіно, ТМ Соломенчук, ВА Скибчик
Серце і судини 1, 101-106, 2003
202003
Ксенобиотики в сигаретах
ДД Зербино, ТМ Соломенчук
Медицина транспорта Украины, 58-61, 2006
182006
Інфаркт міокарда у хворих молодого віку: предиктори і особливості перебігу
ДД Зербіно, ТМ Соломенчук, ВА Скибчик
Український кардіологічний журнал 4, 89-94, 2004
182004
Особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет ІІ типу залежно від статі та віку
ВА Скибчик, ТМ Соломенчук
Укр. мед. часопис 2 (40), 115-118, 2004
17*2004
Ксенобіотики в сигаретах і сигаретному диму: куріння легких сигарет не знижує ризик надходження в організм людини важких металів
ДД Зербіно, ТМ Соломенчук, ОЮ Топілко
Український медичний часопис 4 (36), 79-83, 2003
162003
Серцево-судинні захворювання при цукровому діабеті
ВА Скибчик, ТМ Соломенчук
Львів: Галицька видавнича спілка 167, 2005
142005
Диагностика сахарного диабета в остром периоде инфаркта миокарда
ВА Скибчик, ТН Соломенчук
Клиническая медицина 83 (9), 27-29, 2005
11*2005
Содержание ряда химических элементов в волосах больных, перенесших инфаркт миокарда, и здоровых людей
ДД Зербино, ТН Соломенчук
Медицина труда и промышленная экология, 17-21, 2007
10*2007
Діабетична дисліпідемія: критерії діагностики і сучасна стратегія лікування
ВА Скибчик, ТМ Соломенчук
Укр. мед. часопис 1 (45), 26-33, 2005
102005
Проблеми атеросклерозу: роль діабетичної дисліпідемії
В Нетяженко, В Скибчик, Т Соломенчук, О Барна
Ліки України 9, 4, 2003
102003
Інфаркт міокарда та інсульт згідно з даними міжнародної програми MONICA: мета, критерії та результати
ДД Зербіно, ТМ Соломенчук, ДІ Беш
Український медичний часопис, 47, 2005
92005
Раптова смерть в Україні: вплив кризових екологічних чинників
ДД Зербіно, ОР Малик, ТМ Соломенчук
Серце і судини, 41-49, 2006
82006
Глікозильований гемоглобін–фактор підвищеного ризику мікро-і макросудинних ускладнень у хворих на цукровий діабет
ВА Скибчик, ТМ Соломенчук
Український медичний часопис 49 (5), 7-12, 2005
82005
Дилатаційна кардіоміопатія токсичного генезу: клінікоморфологічні паралелі
ЛО Медведик, ТМ Соломенчук, ПВ Кузик
Український медичний часопис 2, 52-5, 2005
82005
Раптова смерть внаслідок хвороб системи кровообігу, гострої коронарної недостатності та інфаркту міокарда: вік, стать і професія померлих (аналіз динаміки за 18 років)
ДД Зербіно, ТМ Соломенчук, ОР Малик
Український медичний часопис, 43, 2004
82004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20