Олена Файчук / Olena Faichuk / Елена Файчук
Олена Файчук / Olena Faichuk / Елена Файчук
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретические аспекты применения деловой игры среди студентов-старшекурсников
ЕЛ Файчук, ВВ Науменко
Studia Humanitatis, 2015
102015
До питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
О Файчук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
92012
Формування валеологічної культури майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед наук : спец. 13.00.04 …
ОЛ Файчук
Харківський національний педагогічний університет, 2013
5*2013
Формування здорового способу життя особистості: історико-теоретичний аспект
ОЛ Файчук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
32011
Виховання цінностей здоров'я у майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу
ОЛ Файчук
Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії 1 (1 …, 2011
22011
Соціально-педагогічна профілактика штучного переривання вагітності серед дівчат юнацького віку: зарубіжний та вітчизняний досвід
ОЛ Файчук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
22010
Державна політика у сфері подолання та протидії насильству в сім’ї: досвід України та Ізраїлю
S Surgova, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 816-836, 2020
12020
Шляхи підвищення мотивації студентів спеціальності «соціальна робота» до працевлаштування за фахом
ОЛ Файчук
Наукові праці. Педагогіка 291 (279), 2017
12017
Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи з бездомними громадянами
ОЛ Файчук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Історія підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в Україні
ОЛ Файчук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
12010
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
СЮ Сургова, ОЛ Файчук
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 87-92, 2020
2020
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
ОЛ Файчук
ПРОГРАМА та ТЕЗИ, 155, 2020
2020
State policy in the field of overcoming and countering domestic violence: the experience of Ukraine and Israel
S Surgova, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 816-836, 2020
2020
Регулювання соціальних конфліктів
ОЛ Файчук
ЧНУ ім. Петра Могили, 2020
2020
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК КРОК ДО РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (на прикладі Миколаївського району)
ТБК О.Л. Файчук
Публічне управління те регіональний розвиток, 57-76, 2019
2019
SOCIAL RESPONSIBILITY OF LOCAL AUTHORITIES AS A STEP TO THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY (on the example of Mykolayiv district)
T Kostieva, O Faichuk
Public Administration and Regional Development, 57-76, 2019
2019
THE EFFECT OF MASS MEDIA ON THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF AN INDIVIDUAL
FO Lizakowska S
Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 145-158, 2019
2019
Особливості соціальної активності молоді України в умовах євроінтеграції
ЮВ Палагнюк, ОЛ Файчук, ТБ Костєва
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2019
2019
Соціальна робота з сім’ями
ОЛ Файчук
ЧНУ ім. Петра Могили, 2019
2019
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Файчук
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20