Федоряк Руслан Михайлович (Fedoryak Ruslan M. Федоряк Руслан Михайлович
Федоряк Руслан Михайлович (Fedoryak Ruslan M. Федоряк Руслан Михайлович
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Визначення ефективності системи підбору персоналу
РМ Федоряк, ЮВ Гончаров
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2010
52010
Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу
РМ Федоряк
Економіка та держава, 95-97, 2012
42012
Удосконалення організації та стимулювання праці на підприємстві
АО Медік, РМ Федоряк
Технології та дизайн, 2014
32014
Використання кривої Гауса для оцінки ефективності персоналу
ЮВ Гончаров, РМ ФЕДОРЯК
Вісник Хмельницького національного університету, 10-12, 2009
32009
Проблеми децентралізації влади у межах регіональної політики України
ОВ Кухленко, РМ Федоряк, СМ Невмержицька
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
22017
Обґрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства
РМ Федоряк, ОО Худік
Технології та дизайн, 2014
22014
Особливості сучасного стану ринку електронної комерції в Україні
НВ Кудирко, РМ Федоряк
Технології та дизайн, 2014
22014
Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств
РМ Федоряк, АО Андрійчук
Технології та дизайн, 2014
12014
Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку
ІМ Грищенко, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, СМ Бондаренко, СВ Беляєва, ...
Кафедра, 2012
12012
Наукові основи оцінки ефективності використання персоналу підприємств
РМ ФЕДОРЯК
Кандидат наук. Київський національний університет технологій та дизайну, 2012
12012
Вища освіта в контексті концепції сталого розвитку
РМ Федоряк, ЄО Діденко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Актуальні проблеми менеджменту відходів в контексті забезпечення економічної безпеки України
ЄО Діденко, РМ Федоряк
Інвестиції: практика та досвід, 2018
2018
Інноваційна технологія “Smart city” як механізм покращення рівня життя в сучасному місті
АО Касич, РМ Федоряк, АП Собяніна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
2017
Сучасні підходи до оцінки впливу розвитку персоналу на результати діяльності організації
РМ Федоряк, МО Качанович
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2017
2017
Соціальна відповідальність муніципальних службовців у системі муніципального управління
СМ Невмержицька, РМ Федоряк, ОО Підкуйко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
2017
Управління виставковою діяльністю на підприємстві
ВО Семенова, РМ Федоряк
Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління, 2016
2016
Імплементування сучасного європейського досвіду при формуванні профілів освітніх програм
СМ Невмержицька, РМ Федоряк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2016
2016
Імплементація стандарту ISO 50001: 2011 у системі управління вищими навчальними закладами
РМ Федоряк
Ефективна економіка, 2015
2015
IMPLEMENTATION OF ISO 50001:2011 MANAGEMENT SYSTEM FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
R Fedoryak
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20