Федоряк Руслан Михайлович (Fedoryak Ruslan M. Федоряк Руслан Михайлович
Федоряк Руслан Михайлович (Fedoryak Ruslan M. Федоряк Руслан Михайлович
KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми децентралізації влади у межах регіональної політики України
ОВ Кухленко, РМ Федоряк, СМ Невмержицька
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
92017
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
92009
Удосконалення організації та стимулювання праці на підприємстві
АО Медік, РМ Федоряк
Технології та дизайн, 2014
82014
Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу
РМ Федоряк
Економіка та держава, 95-97, 2012
72012
Визначення ефективності системи підбору персоналу
РМ Федоряк, ЮВ Гончаров
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2010
72010
Обґрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства
РМ Федоряк, ОО Худік
Технології та дизайн, 2014
62014
Формування кадрової політики
ОО Корбут, РМ Федоряк
Ефективна економіка 1, 2018
52018
Соціальна відповідальність муніципальних службовців у системі муніципального управління
СМ Невмержицька, РМ Федоряк, ОО Підкуйко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
32017
Використання кривої Гауса для оцінки ефективності персоналу
ЮВ Гончаров, РМ ФЕДОРЯК
Вісник Хмельницького національного університету, 10-12, 2009
32009
Інноваційна технологія Smart city як механізм покращення рівня життя в сучасному місті
АО Касич, РМ Федоряк, АП Собяніна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
22017
Особливості сучасного стану ринку електронної комерції в Україні
НВ Кудирко, РМ Федоряк
Технології та дизайн, 2014
22014
Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку
ІМ Грищенко, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, СМ Бондаренко, СВ Беляєва, ...
Кафедра, 2012
22012
Вища освіта в контексті концепції сталого розвитку
РМ Федоряк, ЄО Діденко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
12018
Сучасні підходи до оцінки впливу розвитку персоналу на результати діяльності організації
РМ Федоряк, МО Качанович
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2017
12017
Імплементування сучасного європейського досвіду при формуванні профілів освітніх програм
СМ Невмержицька, РМ Федоряк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2016
12016
Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств
РМ Федоряк, АО Андрійчук
Технології та дизайн, 2014
12014
Наукові основи оцінки ефективності використання персоналу підприємств
РМ ФЕДОРЯК
Кандидат наук. Київський національний університет технологій та дизайну, 2012
12012
Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ
ІМ Грищенко, ЮВ Гончаров, ІВ Щербина, АО Дворецький, ...
КНУТД, 2011
12011
Державне управління сталим розвитком в умовах коронавірусної кризи
АА Олешко, РМ Федоряк, ТР Цалко
Публічне управління і адміністрування в Україні, 2020
2020
Розвиток дослідницьких університетів в Україні
АА Олешко, РМ Федоряк
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20