Follow
Алла Кіктєва
Алла Кіктєва
Кам'янський державний енергетичний технікум
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця
ОР Алексєєва, ВМ Швирка, ЛЛ Бутенко, ІІ Курліщук
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019
37*2019
Формування професійних компетентностей студентів-енергетиків вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
АВ Кіктєва
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного…, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ В РАМКАХ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ
АВ Кіктєва
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2017
2017
Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом реалізації методу проектів
А Кіктєва
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2016
2016
Підвищення наочності фізичного експерименту з використанням математичного пакету mathcad
А Кіктєва
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2015
2015
Використання технології колективного способу навчання на уроках фізики
АВ Кіктєва, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6