Н.В. Гібалова Н.В. Гибалова Gibalova Nataliya
Н.В. Гібалова Н.В. Гибалова Gibalova Nataliya
Полтавський национальный педагогический университет им. В.Г. Короленка Poltava V.G.Korolenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
методична система навчання учнів 5-6 класів елементів геометрії
НВ Гібалова
92000
Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені ВГ Короленка
Н Гібалова, Л Процай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 129-138, 2018
22018
Реалізація компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців із физичної реабілітації
Л Рибалко
Педагогічні науки, 52-58, 2015
22015
Інтеграція хмарних і проектних технологій у підготовці майбутніх психологів
L Protsai, N Gibalova
Психологія і особистість, 237-248, 2017
12017
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування логічного складника предметної математичної компетентності молодших школярів
НД Карапузова, НВ Гібалова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Математична підготовка майбутніх вчителів початкової школи
НВ Гібалова
2019
Модель реалізації підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ
НВ Гібалова
2019
Технології дистанційного навчання як компонент системи відкритої освіти
НВ Гібалова
2019
Педагогічні умови організації підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності
НВ Гібалова
2018
Педагогічні детермінанти організації підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
НВ Гібалова
2018
Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені ВГ Короленка
Л Процай, Н Гібалова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА
Л Процай
Р64 STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2017
2017
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 73356. Науковий твір" Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ …
НД Карапузова, ВІ Березан, ТО Благова, НВ Гібалова, ПС Горголь, ...
2017
Використання хмарних технологій у проектній діяльності майбутніх психологів
Л Процай, Н Гібалова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 126-136, 2016
2016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ВАР Н.В. Гибалова
2016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НВ Гибалова, ВА Ржеко
Инновации в технологиях и образовании, 96-100, 2015
2015
Хмарні технології у роботі сучасного педагога
ЛП Процай
2015
К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НВ Гибалова, ВА Ржеко
Инновации в технологиях и образовании, 125-128, 2014
2014
Моделювання у змісті математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів
НВ Гібалова
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 26-30, 2014
2014
математика
НВГНДКВА Ржеко
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20