Follow
Федосєєва Тетяна (Fedosieieva Tetiana)
Федосєєва Тетяна (Fedosieieva Tetiana)
National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementation of the Right to Inheritance: Problems of Theory and Practice
TRF Svitlana S. Bychkova, Nataliia V. Bilianska
Global Journal of Comparative Law, P. 203-220, 2021
32021
Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання
ТР Федосєєва
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 296-305, 2016
32016
Порядок розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
ФТР Бичкова С. С.
Правничий вісник університету «КРОК», 10-17, 2009
22009
Неприпустимість суперечливої поведінки учасника судового процесу
Т Федосєєва
12022
Правова визначеність як запорука належного розгляду малозначних справ
Т Федосєєва
12018
Окремі питання позасудового регулювання спорів у сімейному праві
Т Федосєєва
12017
Законодавчі перспективи закріплення гарантій щодо репродуктивних прав військовослужбовців та постмортальної репродукції [електронний ресурс]
Т Федосєєва
2022
Macierzyństwo I ojcostwo: wybrane problem jego uznania,zaprzeczenia I rejestracji w Ukrainie
T Fedosieieva
Metryka. Studiaz zakresu prawa osobowegoi rejestracji stanu cywilnego 1, S …, 2022
2022
Деякі проблемні питання правового захисту в умовах воєнного стану при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій
ФТР Бичкова С.С.
Проблеми цивільного права та процесу: тези дп.учасників наук-практ.конф …, 2022
2022
The difference between newly discovered and new circumstances in the judicial review process
SS Bychkova S., Fedosieieva T., Kyrdan B., Chubenko A.
Amazonia Investiga 11 (2022), P. 225–231., 2022
2022
Цивільний процесуальний кодекс: науково-практичний коментар
КОО за загальною редакцією Василини Н. В., Гулька Б. І.
статті 52-55, 2021
2021
RESTRICTION OF RIGHTS UNDER THE TRANSMISSION OF COVID-19: SELECTED ISSUES
T Fedoseeva
Art and Science, P. 86-99, 2020
2020
Обмеження прав в умовах поширення COVID-19: окремі проблеми
Т Федосєєва
2020
До питання перспектив вдосконалення процедури визнання рішень іноземних судів про розірвання шлюбу
Т Федосєєва
2019
Відносини співбатьківства (co-parenting): тенденції та перспективи
Т Федосєєва
2018
Вдосконалення законодавства щодо виконання рішень у цивільних справах: окремі проблеми
Т Федосєєва
2017
Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання. Deposit Guarantee of Individuals: the Problem Issues
ТР Федосєєва
2016
Договір найму (оренди) житла
Т Федосєєва
2014
Місце відкриття спадщини: проблеми правозастосування
Ф Тетяна
Нотаріат України, 59-62, 2014
2014
До питання розгляду судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
ФТ Р.
Вісник Київського національного лінгвістичного університету серія "Право", 36-42, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20