Подписаться
ANOSOVA ANASTASIYA Аносова Анастасія
ANOSOVA ANASTASIYA Аносова Анастасія
доцент кафедры педагогики, психологии, менеджмента образования КУЗ КОС "Киевский областной институт
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтернет як середовище прояву комунікативної культури старшокласників
АВ Аносова
Народна освіта.–2011.–Вип 2, 14, 2011
112011
Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах
АВ Аносова
Інститут проблем виховання НАПН України, 2014
52014
Самопізнання та самовдосконалення як складові процесу формування комунікативної культури індивіда
АВ Аносова
Народна освіта, http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=33, 2015
4*2015
Комунікативна культура в сучасній педагогічній практиці
АВ Аносова
Чабаненко Ю.А., 2015
32015
Профессиональное самосовершенствование субъекта педагогической деятельности в условиях социокультурных перемен
ТВ Черкашина, АВ Аносова
Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия …, 2014
22014
Культура родинних комунікацій як фактор формування здорової особистості
АВ Аносова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
12016
Про. Безпеку: безпечна освітня екосистема громади: навчально-методичний посібник
ОА Хоменко, А Аносова, І Бєлова, АО Бречко, Ю Гребеніченко, ...
Центр інноваційної освіти «Про. Світ», Україна, 2023
2023
Про. Безпеку: безпечна освітня екосистема громади: посібник для тренера
С Олексенко, ОА Хоменко, А Аносова, АО Бречко, І Валько, ...
Центр інноваційної освіти «Про. Світ», Україна, 2023
2023
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
АВ Аносова
Схвалено і рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу вищої …, 2022
2022
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
АВ Аносова
Вестник Московского государственного областного университета. Серия …, 2013
2013
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
АВ Аносова
ББК 74.200 я43 Т43, 13, 2012
2012
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МЕТОДУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
АВ Аносова
2011
ББК 74. 580 Є 57
ГП Шевченко, АВ Аносова
Методика дослідження культури комунікацій у родині
АВ Аносова
Народна освіта, https://www.narodnaosvita.kiev.ua, 0
КУЛЬТУРА ВЗАЄМИН В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
ТВ Черкашина
Психологічна культура як фактор безпеки і здоров'я суб'єктів навчально-виховного процесу
АВ Аносова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16