Наталия Хендель, Nataliia Hendel
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері охорони здоров’я
НВ Хендель
Національний університет «Одеська юридична академі, 2014
122014
Творческое наследие профессора Петра Евгеньевича Казанского
ТР Короткий, НВ Хендель
Одесса, Фонд поддержкифундаментальныхисследований.–2015, 2015
62015
Право международных организаций
АХ Абашидзе, АМ Солнцев, ЕС Алисиевич, ФР Ананидзе, АР Батяева, ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2016
52016
Регламентація проведення експериментів над тваринами: міжнародні та національні правові стандарти
НВ Хендель
Український часопис міжнародного права: науково-практичний журнал …, 2013
52013
Творча спадщина П. Є. Казанського у галузі міжнародного приватного права
НВ Хендель
Нариси з міжнародного приватного права, 123-131, 2016
4*2016
Міжнародне гуманітарне право. Довідник для юристів громадських приймалень
ММ Гнатовський, КТ Р., НВ Хендель
Фенікс, 2015
4*2015
Міжнародне гуманітарне право. Довідник для журналістів
ММ Гнатовський, ТР Короткий, НВ Хендель
Фенікс, 2015
42015
Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» в Україні (1991-2012 рр.) : довід.
ТРК НВ Сажієнко
Фенікс, 2012
4*2012
Творческое наследие ординарного профессора Новороссийского университета П. Е. Казанского
Сажиенко, Наталия Владимировна, Короткий Т. Р.
Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті професора П.Є. Казанського …, 2012
3*2012
Роль держави в забезпеченні права на здоров’я
ЛА Ольховик, НВ Сажієнко
Південноукраїнський правничий часопис.–2008.–Вип 1, 9-12, 2008
32008
The legal scholarship of P.E. Kazanskii a bio-bibliographical essay
WE Butler, NV Hendel, TR Korotkyi
Jus Gentium 1 (№. 1), 141.-182, 2015
22015
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: Монографія
ММ Антонович, БВ Бабін, МО Баймуратов, ІА Березовська, ІГ Білас, ...
Yuri Marchenko, 2014
22014
Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00. 06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право …
ІІ Каракаш, ТР Короткий, НВ Хендель
Одеса: Фенікс, 2014
22014
Діяльність міжнародних організацій в Україні з надання допомоги населенню в умовах антитерористичної операції
НВ Хендель
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право, 814-826, 2014
2*2014
Международное здравоохранительное право как проявление дифференциации и расширение сферы охвата международного права
НВ Сажиенко
Рос. юрид. журнал, 13-20, 2013
2*2013
Развитие исследований в области международного права в Украине в 1991-2012 гг.
Сажиенко, Н. В., Кивалова, Т.С., Короткий, Т. Р.
Международное право современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф …, 2012
2*2012
Прогнозування використання засобів міжнародної ад'юдикації в якості інструментів захисту національних інтересів України
НВ Хендель, ТР Короткий
Український часопис міжнародного права: науково-практичний журнал, 27-33, 2014
1*2014
Современное состояние исследований в области международного права в Украине. Часть 1.
НВХ ТС Кивалова, ТР Короткий
Московский журнал международного права, 24-43, 2014
12014
International health law as a manifestation of differentiation and expansion of international law.
NV Sazhienko
Russian Juridical Journal/Rossijskij Juridiceskij Zurnal 92 (5), 2013
12013
Захист біомедичних прав людини в практиці Європейського суду з прав людини
НВ Хендель
Одеса: Фенікс, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20