Бєлєнька Г.В.
Бєлєнька Г.В.
Педагогічний інститут
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Світич 304, 2006
1562006
Здоров’я дитини–від родини
ГВ Бєлєнька, ОЛ Богініч, МА Машовець
К.: СПД Богданова АМ 220, 2006
962006
Здоров’я дитини–від родини
ГВ Бєлєнька, ОЛ Богініч, МА Машовець
К.: СПД Богданова АМ 220, 2006
962006
Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 120-121, 2011
892011
Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки
ГВ Бєлєнька
ГВ Бєлєнька.− Київ: Науковий світ 38, 2012
382012
Психологія дитячої творчості
ІМ Біла
Фенікс, 2014
272014
Мова дітей. Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів/АМ Богуш/під заг. ред. С. Чередниченко
АМ Богуш
К.: Кобза, 2003
20*2003
Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі
ГВ Бєлєнька
К.: СП “ЧИП, 2001
162001
Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти
ГВ Бєлєнька
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
122012
Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік: навч.-метод. посіб.
ГВ Бєлєнька
К.: Генеза, 2013
112013
Зростання дошкільника в праці
ГВ Бєлєнька
К.: Шкільний світ, 2010
112010
Стратифікація суспільства та діти в ньому
ГВ Бєлєнька
Дошкільне виховання, 10-12, 2006
92006
Особливості формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти
ГВ Бєлєнька
Наука і сучасність:[зб. наук. праць НПУ ім. МП Драгоманова].–К.: Логос 29, 26-33, 2001
92001
Взаємозв’язок фізичного та інтелектуального розвитку дошкільника в процесі пізнання ним світу природи
Г Бєлєнька
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2004
82004
Природа і рух
ОЛ Богініч, ГВ Бєлєнька
К.: Кобза, 2003
82003
Особливості організації навчальної взаємодії викладача зі студентами 1-го курсу бакалаврату/Ганна Бєлєнька
Г Бєлєнька
Вісник Львівського університету.–Вип 19, 75-82, 0
8
Екологічна казка у житті сучасної дитини
Г Бєлєнька
Виховательметодист дошкільного закладу, 17-24, 2012
72012
Експериментально-дослідницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку
Г Бєлєнька
Вихователь-методист дошкільного закладу, 10-20, 2012
72012
Експериментування–крок до пізнання
ГВ Бєлєнька
Дошкільне виховання, 10, 2007
72007
Характеристика поняття" професійна компетентність вихователя дітей дошкільного віку"/Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти:[навч.-метод. посібник]/за заг. ред. НВ …
ГВ Бєлєнька
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 33-61, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20