Клавдія Дубич
Клавдія Дубич
професор
Підтверджена електронна адреса в rdgu.uar.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу
КВ Дубич
Рівне (Dubych, KV (2007). Personality-oriented education of students in the …, 2007
402007
Сучасна система надання соціальних послуг України
КВ Дубич
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2015
212015
Механізми державного управління системою надання соціальних послуг
КВ Дубич
Національної академії державного управління при Президентові України, 2015
182015
Основи теорії управління та менеджменту: навчальний посібник
КВ Дубич, ОГ Кірічок, ВК Процюк
К.:«Пектораль», 2005.–104 с.–ISBN 966-963057-2-Х, 2005
182005
Соціальне замовлення–ефективний механізм надання соціальних послуг в Україні
КВ Дубич
Державне управління: теорія та практика, 2013
162013
Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження
К Дубич
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2013
132013
Партнерство державного та недержавного суспільних секторів як ефективний механізм управління у сфері надання соціальних послуг у країнах Євросоюзу
КВ Дубич
Державне управління: теорія та практика, 117-128, 2013
112013
Менеджеріалізм у наданні державних послуг населенню в соціальній сфері: досвід Великої Британії для України
К Дубич
Актуальні проблеми державного управління, 73-77, 2012
112012
Механізми державного управління якістю соціальних послуг в Україні
КВ Дубич
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при …, 2014
92014
Державне управління соціальними послугами: термінологічний аналіз
КВ Дубич
Державне управління: теорія та практика, 47-60, 2014
92014
Механізми державного управління соціальними послугами: зарубіжний досвід та українські реалії: монографія
КВ Дубич
Київ: Вид-во НАДУ, 2015
82015
Роль технологізації у впровадженні інклюзивного навчання
КВ Дубич
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 60-69, 2011
82011
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ
КВ Дубич, КВ Дубыч
72012
Актуальні проблеми державного управління соціальним захистом населення в Україні
КВ Дубич
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 143-157, 2012
72012
Сучасні світові тенденції та українські реалії молодіжного безробіття
КВ Дубич
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2017
62017
Участь громадських організацій в публічному управлінні системою соціальних послуг
КВ Дубич
Державно-управлінські студії, 2017
62017
Сучасна система надання соціальних послуг в Україні [Електронний ресурс]
КВ Дубич
Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та …, 2015
62015
Інформаційне забезпечення системи надання соціальних послуг в Україні: сучасний стан і напрями удосконалення
КВ Дубич
Інвестиції: практика та досвід, 112-117, 2015
62015
Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню в Україні
КВ Дубич
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при …, 2013
62013
Ставлення суспільства до людей з обмеженими фізичними можливостями
КВ Дубич
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 30-35, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20