Follow
Andriy Antokhov
Andriy Antokhov
Other namesАндрій Антохов
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження
АА Антохов
Регіональна економіка, 251-259, 2009
242009
Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду
АА Антохов
Науковий вісник МНУ ім. ВО Сухомлинського: зб. наук. праць, 5, 2015
182015
Регіональна економіка та інтелектуаліфзація суспільства: інноваційні аспекти взаєморозвитку
АА Антохов
ПП «Видавництво «БОНА»», 2016
122016
Rynok osvitnikh posluh u svitli klasychnoho ta novitnikh pidkhodiv do doslidzhennia [The market of educational services in the light of classical and modern approaches to research]
AA Antokhov
Rehionalna ekonomika 1, 251-259, 2009
112009
Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки
АА Антохов
Молодий вчений, 67-71, 2015
72015
Регулювання інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації: зміст, методи, інструменти
АА Антохов, СВ Котельбан
Інноваційна економіка, 41-46, 2019
62019
Взаємовпливи людського капіталу та інноваційного розвитку економіки
АА Антохов
Бізнес-навігатор, 32-35, 2018
52018
Rehionalna ekonomika ta intelektualizatsiia suspilstva: innovatsiini aspekty vzaiemorozvytku [Regional economy and intellectualization of society: innovative aspects of mutual …
AA Antokhov
52017
Вплив ринку освітніх послуг на розвиток інноваційної економіки України
А Антохов
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 14-22, 2012
42012
Influence of structural age shifts of population on sectoral structure of employment
L Vodianka, A Antokhov, N Podluzhna, I Antokhova, V Saichuk, Z Kobelia
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
32021
Rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky v umovakh hlobalizatsii: zmist, metody, instrument [Regulation of innovative economic development in the conditions of …
AA Antokhov, SV Kotelban
Innovatsiina ekonomika‒Innovative economy, 1 2, 41-46, 2019
32019
Development of adaptive organizational and economic mechanism of strategic management of corporation resistance to risk
A Antokhov, Y Tytynnik, A Krivenko, V Pashynskyi, S Cherkasova
Academy of Strategic Management Journal 18, 1-5, 2019
32019
Інноваційні стратегії соціальної відповідальності бізнесу
АА Антохов
Інвестиції: практика та досвід, 5-10, 2018
32018
Концепт технолого-сингулярних регіональних економічних систем
АА Антохов
Економіка та держава, 24-27, 2015
32015
Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри
АА Антохов
Інноваційна економіка, 256-262, 2015
32015
Просторовий контекст розвитку та управління технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні
АА Антохов, ВМ Запухляк, ЛЛ Клевчік
Економіка та держава, 34-39, 2021
22021
Методологічні основи інноваційного розвитку регіональних економічних систем та їх бізнес-середовища у фокусі інтелектуалізації суспільства і технолого-сингулярного переходу/АА …
АА Антохов
Чернівці: ПП Яворський СН 28, 2016
22016
Пріоритети Інноваційного розвитку неекономічних сфер Карпатського регіону
АА Антохов
Первый независимый научный вестник. Вып, 100-105, 2015
22015
Концепція факторів розвитку регіональної економіки в фокусі основних підходів до її формування
АА Антохов
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 97-103, 2015
22015
Фокуси дослідження глобалістичних викликів регіонального розвитку
АА Антохов
Сталий розвиток економіки, 104-110, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20