Марія Карпушенко
Марія Карпушенко
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»)
МЮ Карпушенко
Харківська національна академія міського господарства, 2011
432011
Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.
НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко
92006
Облікова політика підприємства
МЮ Карпушенко
Х.: ХНАМГ, 2011
72011
Проблемні питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва
МЮ Карпушенко
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 22-25, 2016
32016
Удосконалення механізму оцінки фінансового стану будівельних підприємств
МЮ Карпушенко
ст. канд.. ек. наук/Карпушенко Марія Юріївна, 2000
32000
Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності”(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та …
МЮ Карпушенко
22014
Особливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів будівництва в сучасних умовах
МЮ Карпушенко, АВ Михайленко
Коммунальное хозяйство городов, 95-98, 2010
22010
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»(для студентів 5, 6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 8.03050901–Облік і аудит).
МЮ Карпушенко
12016
Проблематика безпеки застосування сучасних механізмів інвестування у будівництво
МЮ Карпушенко
Комунальне господарство міст, 147-153, 2012
12012
Конспект лекцій з дисципліни “Організація обліку”(для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит»)
МЮ Карпушенко
12009
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи по 3 частині курсу" Теоретичні основи електротехніки"" Розрахунок електростатичного поля"
АМ Борисенко, БІ Кубрик, ОЮ Кропачек, СА Литвиненко, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 …
ІЄ Андрющенко, ИЕ Андрющенко
Запорізький національний технічний університет, 2017
2017
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи із дисципліни" Фінансовий менеджмент"
ОД Матросов, ВО Матросова, ПО Доуртмес
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Features of investing venture capital in Ukraine
MU Karpushenko
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 95-97, 2015
2015
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу" Організація обліку" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106, 8.050106" Облік і аудит".
МЮ Карпушенко
2010
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства»(для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму …
МЮ Карпушенко
2010
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності”(для студентів денної форми навчання спец. 7.050100, 8 …
МЮ Карпушенко
2008
Програма і робоча програма навчальної дисципліни ««Облік зовнішньоекономічної діяльності»
МЮ Карпушенко
2008
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку»
МЮ Карпушенко
2008
Навчальний посібник з дисципліни “Організація обліку”(для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит»
МЮ Карпушенко
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20