Олена Нежинська (Olena Nezhynska)
Олена Нежинська (Olena Nezhynska)
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Verified email at ipk.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. психол. н. : спец. 19.00.07…, 2011
302011
Модель ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти АПН…, 2008
152008
Основи коучингу: навчальний посібник
ОО Нежинська, ВМ Тименко
Київ, 2017
122017
Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: гуманістично-ціннісний підхід
ОІ Бондарчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету 1, 38-43, 2014
102014
Україна
П оцінки смертності населення України, ЛА Чепелевська, ...
Здоров’я нації, 59-63, 2007
92007
Прогнозні оцінки смертності населення України
ООН Л.А. Чепелевська, Г.І. Баторшина, О.В. Любінець
Україна: Здоров’я нації, 59-64, 2007
82007
Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія
ООН О.І. Бондарчук
К. : ТОВ НВП Інтерсервіс, 2014, 2014
72014
Соціально-психологічні проблеми формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН…, 2011
4*2011
Психологічні особливості проявів ґендерних стереотипів у керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти, С. 224–230., 2009
42009
Проблеми формування ґендерної компетентності особистості
О Нежинська
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С…, 2008
42008
Вплив гендерних стереотипів батьків на особистісний розвиток підлітка
О Нежинська
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г…, 2014
32014
Психологічні особливості дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти
ОІ Бондарчук, ОО Нежинська
Режим доступу: http://psyscience. com. ua/Konferenciya_2012_05_28…, 2012
32012
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти
ОО Нежинська, ВМ Тименко
Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом…, 2015
22015
Використання коучингу в системі вищої освіти України
ОО Нежинська, ВМ Тименко
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН…, 2015
22015
Гендерна компетентність керівників загальноосвітніх навчальних закладів: особливості вдосконалення в умовах післядипломної педагогічної освіти
О Нежинська
Збірник матеріалів науково-практичної конференції Наукові засади підвищення…, 2014
2*2014
Особливості та чинники гендерної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН…, 2012
22012
Зміст і структура спецкурсу Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій
О Нежинська
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г…, 2011
2*2011
Особливості особистісної складової ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Проблеми сучасної педагогічної освіти ; Сер. : Педагогіка і психологія : зб…, 2011
2*2011
Особливості ґендерних стереотипів керівників професійно-технічних навчальних закладів
О Нежинська
Профтехосвіта, 34–38, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20