Олена Нежинська (Olena Nezhynska)
Олена Нежинська (Olena Nezhynska)
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. психол. н. : спец. 19.00.07 …, 2011
312011
Модель ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти АПН …, 2008
152008
Основи коучингу: навчальний посібник
ОО Нежинська, ВМ Тименко
Київ, 2017
132017
Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: гуманістично-ціннісний підхід
ОІ Бондарчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету 1, 38-43, 2014
122014
Україна
П оцінки смертності населення України, ЛА Чепелевська, ...
Здоров’я нації, 59-63, 2007
92007
Прогнозні оцінки смертності населення України
ООН Л.А. Чепелевська, Г.І. Баторшина, О.В. Любінець
Україна: Здоров’я нації, 59-64, 2007
82007
Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія
ООН О.І. Бондарчук
К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014, 2014
72014
Психологічні особливості проявів ґендерних стереотипів у керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти, С. 224–230., 2009
42009
Проблеми формування ґендерної компетентності особистості
О Нежинська
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С …, 2008
42008
Вплив гендерних стереотипів батьків на особистісний розвиток підлітка
О Нежинська
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г …, 2014
32014
Психологічні особливості дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти
ОІ Бондарчук, ОО Нежинська
Режим доступу: http://psyscience. com. ua/Konferenciya_2012_05_28 …, 2012
32012
Соціально-психологічні проблеми формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН …, 2011
3*2011
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти
ОО Нежинська, ВМ Тименко
Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом …, 2015
22015
Використання коучингу в системі вищої освіти України
ОО Нежинська, ВМ Тименко
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН …, 2015
22015
Гендерна компетентність керівників загальноосвітніх навчальних закладів: особливості вдосконалення в умовах післядипломної педагогічної освіти
О Нежинська
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення …, 2014
2*2014
Особливості та чинники гендерної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти
О Нежинська
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН …, 2012
22012
Зміст і структура спецкурсу «Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій»
О Нежинська
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г …, 2011
2*2011
Особливості особистісної складової ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
О Нежинська
Проблеми сучасної педагогічної освіти ; Сер. : Педагогіка і психологія : зб …, 2011
2*2011
Особливості ґендерних стереотипів керівників професійно-технічних навчальних закладів
О Нежинська
Профтехосвіта, 34–38, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20