Солових Андрій Євгенович (Соловых Андрей Евгеньевич, Andrey Solovuch)
Солових Андрій Євгенович (Соловых Андрей Евгеньевич, Andrey Solovuch)
Центральноукраїнський національний технічний університет (КНТУ), Central Ukrainian National
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження параметрів комірок висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння
МО Свірень, АЄ Солових, ІК Солових, ОВ Анісімов
22011
Підвищення функціональних властивостей гальванічних полімерометалевих покриттів на основі міді при проточному нарощуванні зношених поверхонь
ЄК Солових, ВВ Аулін, АЄ Солових, СЄ Катеринич
КНТУ, 2015
12015
Повышение долговечности быстроизнашиваемых деталей рабочих органов сельскохозяйственной техники интегрированными технологиями упрочняющих защитных покрытий
БА Ляшенко, ЛА Лопата, ЕК Соловых, АЕ Соловых, АВ Ворона, ...
КНТУ, 2011
12011
Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільскогосподарської техніки
ЕК Солових, АЕ Солових, АВ Ворона
1*
Зменшення тягового опору РОГЗМ застосуванням композиційних гідрофобних покриттів
ВВ Аулін, ЄК Солових, АА Тихий, АЄ Солових, СЄ Катеринич
2019
Надійність автомобілів
ЄК Солових, СО Магопець, СЄ Катеринич, ВО Дубовик, АЄ Солових
ЦНТУ, 2019
2019
Охорона працi. Ч. 2. Занулення
ОВ Оришака, ЄК Солових, ВО Оришака, АЄ Солових, СЄ Катеринич
ЦНТУ, 2019
2019
Динаміка зміни напружено-деформованого стану ґрунту та робочого органу ґрунтообробної машини при їх взаємодії
ЄК Солових, АА Тихий, СЄ Катеринич, АЄ Солових
Baltija Pubiishing, 2018
2018
Технологічні варанти підвищення зносостійкості ножів подрібнюючого барабану комбайну електроконтактним припіканням покриттів
ОВ Дудан, ЄК Cолових, ЮВ Волков, СЄ Катеринич, АЄ Солових, ...
Problems of Tribology 90 (4), 14-21, 2018
2018
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСІВНОГО АПАРАТУ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ
МО Свирень, СЄ Катеринич, АЄ Солових, ІК Солових
МАТЕРІАЛИ, 169, 2017
2017
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ТРИБОСПРЯЖЕНЬ ДЕТОНАЦІЙНИМ НАПИЛЕННЯМ ПОРОШКІВ НА СПЕЦІАЛЬНІ СПЛАВИ
ЄК Солових, БА Ляшенко, АЄ Солових, СЄ Катеринич
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ, 43, 2017
2017
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОЛІМЕРОМЕТАЛЕВИХ МІДНИХ ПОКРИТТІВ У РЕМОНТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.
ЄК Солових, АЄ Солових, СЄ Катеринич, АС Єрмолаєв
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми …, 2015
2015
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЇХ РОБОТИ
ОО Суєтінов, ЄК Солових, АЄ Солових
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ, 147, 2012
2012
Визначення умов стабільного горіння воднево-кисневого полум’я
ЮС Попіль, ВМ Корж, ІЛ Левченко, АЕ Солових
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
2011
Особливості зміцнення деталей сільскогосподарської техніки газополуменевим напиленням матеріалів з низькою теплопровідністю
ВМ Корж, ВМ Лопата, ЄК Солових, АЄ Солових
КНТУ, 2011
2011
сільскогосподарської техніки газополуменевим напиленням матеріалів з низькою теплопровідністю
ВМ Корж, ВМ Лопата, ЕК Солових, АЄ Солових
2011
Вплив експлуатаційних факторів на зношування гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання
ФМ Капелюшний, ММ Калита, СЄ Катеринич, АЄ Солових
КНТУ, 2008
2008
Врахування елементів сегментації ринку освітніх послуг при створенні дистанційних курсів у вищих навчальних закладах
РВ Жесан, ТМ Котенко, АЄ Солових
КНТУ, 2005
2005
Електроконтактний спосіб відновлення трубчастих циліндричних виробів із марок сталей, що цементуються
МІ Черновол, ФМ Капелюшний, ЄК Солових, ВВ Аулін, СМ Лізунов, ...
КДТУ, 2003
2003
Деякі проблеми системи дистанційної освіти
МІ Черновол, ММ Петренко, ВВ Аулін, ЄК Солових, ОВ Лізунков, ...
Теорія та методика навчання фундаментальних дисцип, 251, 2003
2003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20