Подписаться
Солових Андрій Євгенович (Соловых Андрей Евгеньевич, Andrey Solovuch)
Солових Андрій Євгенович (Соловых Андрей Евгеньевич, Andrey Solovuch)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення
ВЯ Чабанний, МІ Черновол, ЄК Солових, СО Магопець, ОВ Бевз, ...
ЦНТУ, 2022
182022
Повышение долговечности быстроизнашиваемых деталей рабочих органов сельскохозяйственной техники интегрированными технологиями упрочняющих защитных покрытий
БА Ляшенко, ЛА Лопата, ЕК Соловых, АЕ Соловых, АВ Ворона, ...
КНТУ, 2011
32011
Дослідження параметрів комірок висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння
МО Свірень, АЄ Солових, ІК Солових, ОВ Анісімов
32011
Підвищення функціональних властивостей гальванічних полімерометалевих покриттів на основі міді при проточному нарощуванні зношених поверхонь
ЄК Солових, ВВ Аулін, АЄ Солових, СЄ Катеринич
КНТУ, 2015
22015
Підвищення ресурсу деталей засобів транспорту комбінованою технологією відновлення
ІВ Смирнов, ОВ Лопата, ЛА Лопата, ВМ Кулижський, АЄ Солових
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН, ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ, 68, 2022
12022
Дослідження процесу імпульсного іонного вакуумного термоциклічного азотування у плазмі пульсуючого тліючого розряду
МС Агєєв, ІВ Грицук, АВ Рутковський, АЄ Солових, ЄК Катеринич
Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Технічні …, 2020
12020
Вплив експлуатаційних факторів на зношування гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання
ФМ Капелюшний, ММ Калита, СЄ Катеринич, АЄ Солових
КНТУ, 2008
12008
Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільскогосподарської техніки
ЕК Солових, АЕ Солових, АВ Ворона
1*
ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ЛА Лопата, АЄ Солових, СЄ Катеринич, СО Магопець
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН, ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ, 140, 2023
2023
Термомеханічні випробування теплозахисних покриттів на лопатках газових турбін
СЄ Катеринич, АЄ Солових, ВМ Лопата, ЄК Солових
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2023
2023
ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
ВО Дубовик, ВВ Пукалов, АЄ Солових, ОІ Дарієнко
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН, ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ, 31, 2021
2021
Страхова справа. Книга 4: Страхування на автомобільному транспорті
ЄК Солових, СО Магопець, СЄ Катеринич, АЄ Солових, ВО Дубовик
ЦНТУ, 2021
2021
Дослідження процесу гальмування вивішених коліс автомобіля з гідравлічним приводом гальм
ЄК Солових, ВО Дубовик, АЄ Солових, СЄ Катеринич, МІ Ішов, ...
ЦНТУ, 2020
2020
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ КОНТАКТНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ
Є Солових, С Катеринич, С Магопець, А Солових
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 39, 2020
2020
Зменшення тягового опору РОГЗМ застосуванням композиційних гідрофобних покриттів
ВВ Аулін, ЄК Солових, АА Тихий, АЄ Солових, СЄ Катеринич
2019
ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВНУТРІШНІХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ КОМПОЗИЦІЙНИМИ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИМИ ПОКРИТТЯМИ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ
ЄК Солових, АЄ Солових, СЄ Катеринич, ПО Коробка
Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми …, 2019
2019
Надійність автомобілів
ЄК Солових, СО Магопець, СЄ Катеринич, ВО Дубовик, АЄ Солових
ЦНТУ, 2019
2019
Охорона працi. Ч. 2. Занулення
ОВ Оришака, ЄК Солових, ВО Оришака, АЄ Солових, СЄ Катеринич
ЦНТУ, 2019
2019
Динаміка зміни напружено-деформованого стану ґрунту та робочого органу ґрунтообробної машини при їх взаємодії
ЄК Солових, АА Тихий, СЄ Катеринич, АЄ Солових
Baltija Pubiishing, 2018
2018
Технологічні варанти підвищення зносостійкості ножів подрібнюючого барабану комбайну електроконтактним припіканням покриттів
ОВ Дудан, ЄК Cолових, ЮВ Волков, СЄ Катеринич, АЄ Солових, ...
Problems of Tribology 90 (4), 14-21, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20