Подписаться
Наталия Демченко
Наталия Демченко
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливостi корозiйно активного мiкробного угруповання феросфери газопроводу, прокладеного у пiщаному ґрунтi
НР Демченко, IМ Курмакова, ОП Третяк
Мікробіологія і біотехнологія, 90-98, 2013
92013
Біоцидна дія четвертинних триазолоазепінієвих солей на корозійно небезпечні мікробні угруповання
НР Демченко, ІМ Курмакова, ОП Третяк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2007
62007
Підсумки багаторічних досліджень структури та біорізноманітності фітопланктону Дністровського лиману в літній період (2003-2014 рр.)
НВ Дерезюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
52015
Мікробноіндукована корозія сталі в присутності похідних триазолоазепінію/Приходько СВ, Курмакова І., Демченко НР, Третяк ОП
СВ Приходько
Фізико-хімічна механіка матеріалів.–2006.–Спец. Вип, 919-923, 2006
52006
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФРГ: образец для россии?
БГ Збышко, АН Демченко, МП Демченко, НА Демченко
Экономические и социальные проблемы России, 54-65, 2011
42011
Многофункциональные ингибиторы коррозии углеродистой стали на основе бромидов имидазоазепиния
ЕС Бондарь, ИН Курмакова, НР Демченко, ОИ Сизая
Коррозия: материалы, защита, 25-31, 2013
22013
Противокорозионные свойства соединений с замещенным триазолоазипиниевым циклом как эффект синергизма
ИН Курмакова, ІМ Курмакова, НР Демченко, НР Демченко, ЕС Бондар, ...
Фізико-хімічна механіка матеріалів: Проблеми корозії та протикорозійного …, 2010
22010
Метаболічна та корозійна активність сульфатвідновлювальних бактерій за присутності четвертинних солей триазолоазепінію
НР Демченко, ІМ Курмакова, ОП Третяк
Вісник Запорізького національного університету, 2008
22008
Сукцесiя корозiйного мiкробного угруповання при формуваннi бiоплiвки на сталевiй поверхнi за присутностi органiчних сполук
НР Демченко, СВ Приходько, IМ Курмакова, ОП Третяк
Мікробіологія і біотехнологія, 95-100, 2008
22008
Особливості впливу деяких солей піридинію на мікробну корозію низьковуглецевої сталі
СІ Полевиченко, НР Демченко, ІМ Курмакова, ОС Бондар, ...
Спецвипуск журналу „Фізико-хімічна механіка матеріалів”, 2018
12018
Зміни кількісного та якісного складу мікроміцетів поверхні шкіри та зябер Cyprinus specularis як відповідь на забруднення водного середовища полютантами
НР Демченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Синтез и противокоррозионные свойства бромидов 1-фенацил-4-(пара-хлорбензил) пиридиния
НР Демченко, НР Демченко, ИН Курмакова, ІМ Курмакова
XXII українська конференція з органічної хімії, 2010
12010
ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В КОНСТРУЮВАННІ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ЗВО
МО Колесник, НР Демченко
РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 297, 2021
2021
Основні стратегії синхронного перекладу англомовного політичного дискурсу
Н Демченко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Вірусологія: навчально-методичний посібник до лабораторних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 091 Біологія природничо-математичного факультету
НР Демченко
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2019
2019
Фізіологія вищої нервової діяльності: навчально-методичний посібник до лабораторних занять та самостійної роботи студентів природничо-математичного факультету
НР Демченко
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2019
2019
БІОЛОГІЧНА ТА КОРОЗІЙНА АКТИВНОСТІ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ШТАМУ DESULFOVIBRIO SP. M 4.1 ЗА ДІЇ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ ІМІДАЗОХІНОЛІНІЮ
АО Кожемяченко, НР Демченко
Редакційна колегія, 34, 2019
2019
РОЗВИТОК БАКТЕРІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПУВАННЯ ЗА ДІЇ ПРОМИСЛОВОГО ІНГІБІТОРА КОРОЗІЇ ГИПХ–6Б
ЮВ Ступак, НР Демченко
Редакційна колегія, 60, 2019
2019
Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання
ОВ Городиська, НР Демченко, ММ Нак, ОП Третяк, ЛГ Філон
НУЧК імені ТГ Шевченка, 2019
2019
Пошук сполук з антимікробною дією серед морфоліновмісних похідних 2-R-фенілімінотіазолу
ГО Єрьоміна, TВ Упир, ТП Осолодченко, ЗГ Єрьоміна, НР Демченко, ...
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 58-62, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20