Підписатись
Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Транснаціональні корпорації: навч. посіб.
В Рокоча, ОВ Плотніков, ВЄ Новицький, ЛП Кудирко, ОО Сльозко
К.: Таксон 304, 2001
1012001
Міжнародна економіка: підручник
АП Румянцев, ГН Климко, ВВ Рокоча
К.: Знання-прес, 2003
802003
Міжнародна економіка
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2003
622003
Міжнародна торгівля: теорія та політика: навч. посібник
ВВ Рокоча
К.: Таксон 561, 2009
152009
Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник
ВВ Рокоча, БМ Одягайло, ВІ Терехов
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017
122017
Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки
ВВ Рокоча
Економічна безпека 10, 71-78, 2014
122014
До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації
В Рокоча, Д Мороз
Економіка України, 53-58, 1998
111998
Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія
ВВ Рокоча, БМ Одягайло, ВІ Терехов
Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК, 2017
92017
Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки
ВВ Рокоча
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 28-36, 2014
92014
Економічна політика в соціальному ринковому господарстві
Л Нестеренко, В Рокоча
Економіка України, 30-38, 1999
91999
Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави
ВВ Рокоча, ОІ Горбачук
Вчені записки Університету «КРОК», 110-118, 2019
82019
Державне регулювання в соціальному ринковому господарстві ФРН
В Нестеренко, В Рокоча
Економіка України, 38-46, 1994
81994
Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: Колективна монографія/за ред
ВВ Рокоча
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2012
72012
Глобальна корпоратизація економічного розвитку
Т Кальченко, В Юрченко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
72009
Про розмежування функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування в сфері надання громадських і державних послуг в Україні з урахуванням досвіду ринково розвинутих країн
ВВ Рокоча
Наукові праці НДФІ, 10, 1999
71999
Міжнародна торговельна діяльність: підручник
ВВ Рокоча, ВІ Алькема
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2018
62018
Міжнародна економіка: навч. посіб.: у 2 кн. Кн. 1: Міжнародна торгівля: теорія та політика
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2000
62000
Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник
ВВ Рокоча, БМ Одягайло, ВІ Терехов
К.: Університет економіки та права" КРОК, 2018
52018
Міжнародна економіка: Підручник/За ред
АП Румянцев, ГН Климко, ВВ Рокоча, ВІ Савчук, МІ Дідівський
АП Румянцева, 2003
52003
Трансакційні корпорації [Електронний ресурс]: Бібліотека онлайн
В Рокоча
Режим доступу: http://readbookz. com/book/50/2010. html, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20