Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Транснаціональні корпорації: навч. посіб.
ВВ Рокоча, ОВ Плотніков, ВЄ Новицький, ЛП Кудирко, ОО Сльозко
К.: Таксон, 15, 2001
602001
Міжнародна економіка
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2003
432003
Міжнародна економіка
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2003
432003
Міжнародна економіка: підручник
АП Румянцев, ГН Климко, ВВ Рокоча, ВІ Савчук, МІ Дідівський
К.: Знання-прес, 2003
372003
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ РФ
МА Нестеренко
Животноводство Юга России, 30-31, 2017
92017
До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації
В Рокоча, Д Мороз
Економіка України, 53-62, 1998
71998
Глобальна корпоратизація економічного розвитку
Т Кальченко, В Юрченко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
62009
Міжнародна торгівля: теорія та політика: навч. посібник
ВВ Рокоча
К.: Таксон 561, 2009
52009
Про розмежування функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування в сфері надання громадських і державних послуг в Україні з урахуванням досвіду ринково розвинутих країн
ВВ Рокоча
Наукові праці НДФІ, 10, 1999
51999
Глобалізаційна тенденція у світовому господарстві: формування глобальної економічної системи
ВВ Рокоча
Вчені записки Інституту економіки i права “КРОК”.–2003.–Вип 7, 222-229, 0
4
Диспропорційні зміни в фінансовому та реальному секторах світової економіки
АА Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 51-58, 2013
32013
Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки
ВВ Рокоча
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 28-36, 2014
22014
вопросу о выборе оптимального пути рыночной трансформации
В Рокоча, ДК Мороз
Экономика Украины, 53-59, 1998
21998
Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників)
ВВ Рокоча, ОІ РОГАЧ, ОМ ЛЯШЕНКО
2
Государственное регулирование в социальном рыночном хозяйстве ФРГ
В Нестеренко, В Рокоча
Экономгша Украины.-1994.-М 5, 57-63, 1994
11994
МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ВВ Рокоча, ОІ Горбачук
Вчені записки Університету «КРОК», 110-118, 2019
2019
ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ВВ Рокоча
Університет економіки та права «КРОК, 2017
2017
Особливості інтеграційних процесів України та їх розвиток у майбутньому (на прикладі створення зон вільної торгівлі Україною)
ВО Петухова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
2015
Інституціональне забезпечення промислових політик євросоюзу
ЄВ Мачок
Агросвіт, 42-50, 2011
2011
ХОЛДИНГИ В МіЖН8. рОДНИХ ЗЛИТТЯХ ТЕ1 ПОГЛИНЕІННЯХ
С Уівер, Д Робертс, Р Коуз, К Менар, Ф Шерер, Б Джордан, ДК Хорн, ...
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20