Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Транснаціональні корпорації: навч. посіб.
В Рокоча, ОВ Плотніков, ВЄ Новицький, ЛП Кудирко, ОО Сльозко
К.: Таксон, 15, 2001
612001
Міжнародна економіка: підручник
АП Румянцев, ГН Климко, ВВ Рокоча, ВІ Савчук, МІ Дідковський
К.: Знання-прес, 2003
572003
Міжнародна економіка.–Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2000
162000
Міжнародна економіка.–Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2000
162000
До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації
В Рокоча, Д Мороз
Економіка України, 53-62, 1998
81998
Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки
ВВ Рокоча
Зовнішня торгівля. Економічна безпека.–2014.–Вип 10, 71-77, 2014
72014
Міжнародна торгівля: теорія та політика: навч. посібник
ВВ Рокоча
К.: Таксон 561, 2009
72009
Економічна політика в соціальному ринковому господарстві
Л Нестеренко, В Рокоча
Економіка України, 30-38, 1999
71999
Про розмежування функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування в сфері надання громадських і державних послуг в Україні з урахуванням досвіду ринково розвинутих країн
ВВ Рокоча
Наукові праці НДФІ, 10, 1999
71999
Глобальна корпоратизація економічного розвитку
Т Кальченко, В Юрченко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
62009
та ін. Транснаціональні корпорації
ВВ Рокоча, ОВ Плотніков, ВЄ Новицький
К.: Таксон, 2001
62001
Міжнародна економіка: навч. посіб.: у 2 кн. Кн. 1: Міжнародна торгівля: теорія та політика
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2000
62000
Державне регулювання в соціальному ринковому господарстві ФРН
В Нестеренко, В Рокоча
Економіка України, 30-39, 1994
61994
Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки
ВВ Рокоча
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 28-36, 2014
42014
Глобалізаційна тенденція у світовому господарстві: формування глобальної економічної системи
ВВ Рокоча
Вчені записки институту економіки та права «КРОК».–2003.–Вип 7, 222-229, 0
4
Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави
ВВ Рокоча, ОІ Горбачук
Вчені записки Університету «КРОК», 110-118, 2019
32019
Производственные показатели сельхозорганизаций РФ
МА Нестеренко
Животноводство Юга России, 30-31, 2017
32017
Диспропорційні зміни в фінансовому та реальному секторах світової економіки
АА Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 51-58, 2013
22013
вопросу о выборе оптимального пути рыночной трансформации
В Рокоча, ДК Мороз
Экономика Украины, 53-59, 1998
21998
Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників)
ВВ Рокоча, ОІ РОГАЧ, ОМ ЛЯШЕНКО
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20