Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Рокоча, Віра Володимирівна; Рокочая Вера Владимировна; Rokocha, Vira Volodimirivna
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Транснаціональні корпорації: навч. посіб.
В Рокоча, ОВ Плотніков, ВЄ Новицький, ЛП Кудирко, ОО Сльозко
К.: Таксон, 15, 2001
782001
Міжнародна економіка: підручник
АП Румянцев, ГН Климко, ВВ Рокоча, ВІ Савчук
К.: Знання-прес, 2003
672003
Міжнародна економіка
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2003
382003
Міжнародна економіка.–Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2000
142000
Міжнародна економіка.–Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2000
142000
Міжнародна торгівля: теорія та політика: навч. посібник
ВВ Рокоча
К.: Таксон 561, 2009
112009
До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації
В Рокоча, Д Мороз
Економіка України, 53-62, 1998
91998
Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки
ВВ Рокоча
Зовнішня торгівля. Економічна безпека. Вип 10, 71-77, 2014
82014
Міжнародна економіка: навч. посіб.: у 2 кн. Кн. 1: Міжнародна торгівля: теорія та політика
ВВ Рокоча
К.: Таксон, 2000
82000
Економічна політика в соціальному ринковому господарстві
Л Нестеренко, В Рокоча
Економіка України, 30-38, 1999
81999
Глобальна корпоратизація економічного розвитку
Т Кальченко, В Юрченко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
72009
Про розмежування функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування в сфері надання громадських і державних послуг в Україні з урахуванням досвіду ринково розвинутих країн
ВВ Рокоча
Наукові праці НДФІ, 10, 1999
71999
Державне регулювання в соціальному ринковому господарстві ФРН
В Нестеренко, В Рокоча
Економіка України, 30-39, 1994
61994
Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник
ВВ Рокоча, БМ Одягайло, ВІ Терехов
К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017
52017
Трансакційні корпорації [Електронний ресурс]: Бібліотека онлайн
В Рокоча
Режим доступу: http://readbookz. com/book/50/2010. html, 0
5
Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки
ВВ Рокоча
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 28-36, 2014
42014
Глобалізаційна тенденція у світовому господарстві: формування глобальної економічної системи
ВВ Рокоча
Вчені записки Інституту економіки i права “КРОК”.–2003.–Вип 7, 222-229, 0
4
Производственные показатели сельхозорганизаций РФ
МА Нестеренко
Животноводство Юга России, 30-31, 2017
32017
Диспропорційні зміни в фінансовому та реальному секторах світової економіки
АА Вдовічен
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.–Чернівці: ЧТЕІ …, 2013
32013
та ін. Міжнародна економіка/За ред. АП Румянцева
АП Румянцев, ГН Климко, ВВ Рокоча
К.: Знання-Прес, 2003
32003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20