Олександр Клименко
Олександр Клименко
ПДАА, кафедра паразитології та ВСЕ
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи
АП Вожжов, О Клименко
Банківська справа, 83-95, 2003
242003
Проблема ранних абортов у коров и возможности ее решения
РГ Кузьмич, АС Клименко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2014
182014
Клинические варианты острого почечного повреждения при декомпенсации хронической сердечной недостаточности: распространенность, тяжесть и исходы
АС Клименко, СВ Виллевальде, ЖД Кобалава
Клиническая нефрология, 19-26, 2013
152013
Паразитози великої рогатої худоби
ІС Дахно, ОС Клименко
Науковий вісник НАУ, 49-52, 2006
152006
Основные причины бесплодия коров в условиях молочных комплексов и некоторые направления решения проблемы
РГ Кузьмич, ВВ Елисеев, АС Клименко, НН Макаренко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2014
122014
Формування методичних основ організації роботи бухгалтера
ОВ Клименко
Держава та регіони, 86-90, 2009
102009
Моніторинг кишкових паразитозів курей приватних господарств Полтавської області
ВО Євстаф’єва, ОС Клименко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 130-131, 2010
92010
Вплив зрошення і плантажної оранки на процес підлуження темно-каштанового слабосолонцюватого ґрунту
ОЄ Клименко
Агрохімія і ґрунтознавство: Респ. міжвідомч. темат. наук. збірник.–К …, 1992
91992
Роль миокардиального фиброза в развитии ремоделирования левого желудочка и современные методы его оценки
АФ Сафарова, РЕ Ахметов, АС Клименко, СВ Виллевальде, ...
Клиническая фармакология и терапия 20 (3), 71-74, 2011
82011
Острый кардиоренальный синдром у больного с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности
АС Клименко, СВ Виллевальде, ЛГ Александрия, ЕК Шаварова
Внутренняя медицина в клинических наблюдениях, 238-245, 2020
72020
Эффективность применения пробиотического препарата «Субтилис» в рационе кроликов
АС Клименко
Кролиководство и звероводство, 6-7, 2009
72009
С Ефективнiсть деяких антгельмiнтикiв при змiшаних паразитозах великої рогатої худоби
IС Дахно, ОС Клименко
Проблеми зооiнженерiї та ветеринарної медицини: з6. наук, праць ХДЗВА. 13, 289, 2006
72006
Щодо проблеми ефективності застосування законодавства про власність
О Клименко
Право України, 14-16, 2005
72005
Комбінована фармакотерапія цукрового діабету 2-го типу
ІС Чекман, ВВ Бондур, ОВ Клименко
Раціональна фармако-терапія 2 (39), 25-31, 2016
62016
Аналіз варіантів модернізації тепловозів серії ЧМЕ3
АП Фалендиш, АЛ Сумцов, ОВ Клименко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2013
62013
Задерніння міжрядь і застосування бактеріальних препаратів для підвищення родючості ґрунту та продуктивності виноградника
ОЄ Клименко, МІ Клименко, ОР Акчурин, НМ Клименко
Наук. вісн. Чернівецького унту. Біологія (Біологічні системи).–Чернівці …, 2012
62012
Компьютерная сеть за один день
СЮ Клименко
Диалектика, 2008
62008
Локальные свойства электрически активных дефектов в солнечных батареях на основе кремния
ВМ Попов, АС Клименко, АП Поканевич, ЮМ Шустов, ИИ Гаврилюк, ...
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2010
52010
До питання реформування державної виконавчої служби України та ефективності примусового виконання рішень майнового характеру: адміністративно-правовий аспект
ОС Клименко
Режим доступу: http://www. pravoznavec. com. ua, 2009
52009
Юридичні клініки в Україні: внесення соціальних аспектів у вивчення права
О Клименко
Юридична газета, 22, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20