Олександр Клименко
Олександр Клименко
ПДАА, кафедра паразитології та ВСЕ
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Паразитози великої рогатої худоби
ІС Дахно, ОС Клименко
Науковий вісник НАУ.–2006.–Вип 98, 49-52, 2006
122006
Клинические варианты острого почечного повреждения при декомпенсации хронической сердечной недостаточности: распространенность, тяжесть и исходы
АС Клименко, СВ Виллевальде, ЖД Кобалава
Клиническая нефрология, 19-26, 2013
102013
Проблема ранних абортов у коров и возможности ее решения
РГ Кузьмич, АС Клименко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2014
92014
Вплив зрошення і плантажної оранки на процес підлуження темно-каштанового слабосолонцюватого ґрунту
ОЄ Клименко
Агрохімія і ґрунтознавство: Респ. міжвідомч. темат. наук. збірник.–К …, 1992
91992
Основные причины бесплодия коров в условиях молочных комплексов и некоторые направления решения проблемы
РГ Кузьмич, ВВ Елисеев, АС Клименко, НН Макаренко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2014
72014
Роль миокардиального фиброза в развитии ремоделирования левого желудочка и современные методы его оценки
АФ Сафарова, РЕ Ахметов, АС Клименко, СВ Виллевальде, ...
Клиническая фармакология и терапия 20 (3), 71-74, 2011
72011
Моніторинг кишкових паразитозів курей приватних господарств Полтавської області
ВО Євстаф’єва, ОС Клименко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 130-131, 2010
72010
Аналіз варіантів модернізації тепловозів серії ЧМЕ3
АП Фалендиш, АЛ Сумцов, ОВ Клименко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2013
62013
Острый кардиоренальный синдром у больного с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности
ЖД Кобалава, СВ Виллевальде, АС Клименко, МА Ефремовцева, ...
Клиническая нефрология, 62-68, 2012
62012
Формування методичних основ організації роботи бухгалтера
ОВ Клименко
Держава та регіони, 86-90, 2009
62009
Компьютерная сеть за один день
СЮ Клименко
Диалектика, 2008
62008
Локальные свойства электрически активных дефектов в солнечных батареях на основе кремния
ВМ Попов, АС Клименко, АП Поканевич, ЮМ Шустов, ИИ Гаврилюк, ...
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2010
52010
Юридичні клініки в Україні: внесення соціальних аспектів у вивчення права
О Клименко
Юридична газета, 22, 2009
52009
Щодо проблеми ефективності застосування законодавства про власність
О Клименко
Право України, 14-16, 2005
52005
Соціолінгвістичний аспект англоамериканських запозичень у сучасній французькій мові новітнього періоду: до питання про нормалізацію англіцизмів
ОС Клименко
До питання про нормалізацію англіцизмів: дис.… канд. філол. наук 10 (05), 0
5
Аналіз епізоотологічної ситуації щодо гельмінтозів собак у приватних господарствах Полтавської області
ОС Клименко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 127-129, 2011
42011
Эффективность применения пробиотического препарата «Субтилис» в рационе кроликов
АС Клименко
Кролиководство и звероводство, 6-7, 2009
42009
Теоретичні засади визначення компонентів електронних документів у сучасному документознавстві
ОВ Клименко
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Наука …, 2007
42007
Комбінована фармакотерапія цукрового діабету 2-го типу
ІС Чекман, ВВ Бондур, ОВ Клименко
Раціональна фармако-терапія 2 (39), 25-31, 2016
32016
Удосконалення методичних основ управління дебіторською заборгованістю в рамках кредитної політики підприємства
ОВ Клименко
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 87-91, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20