Валерій Лазарюк (Valeriy Lazaryuk)
Валерій Лазарюк (Valeriy Lazaryuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розробка та дослідження жаростійких безвольфрамових твердих сплавів (Ti, Nb) C-Ni-Cr-Al
ВВ Лазарюк
—Тернопіль, 2004.—174 с, 2004
112004
Properties and composition of the TiC-NbC based cemented carbides
L Bodrova, V Lazaryuk, HM Kramar
Proc. PM world congress, 105-109, 1998
71998
Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC–(VC, NbC, WC)
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, М Прокопів, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2008
62008
Polycarbide based hard alloys: properties and application
L Bodrova, G Kramar, V Lazaryuk, M Buhra, S Marynenko
Proceeding of third international conference RoPM-2005.-Cluj-Napoca (Romania …, 2005
62005
Особенности спекания сплавов на основе карбидов титана, ванадия и ниобия
ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ПС Кислый, ВВ Лазарюк
Сверхтвердые материалы, 45-49, 2001
4*2001
The introduction of FabLab platforms as determinant of the Ukraine’s economy innovative development
T Vitenko, N Marynenko, V Lazaryuk, V Shanaida
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019, 448-464, 2019
32019
Роль іноваційної лабораторії FabLab в освітньому процесі за напрямами" Галузеве машинобудування" та" Прикладна механіка"
Т Вітенько, ВВ Шанайда, В Лазарюк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
32019
Розвиток творчих лабораторій фаблаб як учасників інноваційної екосистеми
В Лазарюк, ВВ Шанайда, Т Вітенько
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
22019
Special features of structure formation in polycarbide based hard alloys
SY Marinenko, LG Bodrova, GM Kramar, VV Lazaryuk
Journal of Superhard Materials 31 (2), 89-96, 2009
22009
Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Сверхтвердые материалы, 2009
22009
Залежність кінетичних характеристик окиснення керметів на основі карбідів титану та ніобію від вмісту нікель-хромової зв'язки
ВП Бодров, ЛГ Бодрова, ВВ Лазарюк
Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-т, 30-34, 2000
2*2000
Розмірний аналіз точності контактних кроків привідних роликових і втулкових ланцюгів
НТ П. Кривий, В. Лазарюк, П. Кривінський, О. Бондаренко
Машинознавство 1, 20-25, 2008
12008
The microstructure of polycarbide based hard alloys
L Bodrova, G Kramar, V Lazaryuk, S Marynenko
Proceedings of the Euro Powder Metallurgy Congress and Exhibition, Euro PM …, 2007
12007
Використання фаблаб лабораторії як навчальної платформи для освоєння навичок цифрового виробництва та підприємництва іноземними студентами
ТМ Вітенько, НЮ Мариненко, ВВ Лазарюк, ВВ Шанайда
Ⅴ Міжнародна науково-методична конференція актуальні питання організації …, 2020
2020
Альтернативний шлях переробки пластикової упаковки для напоїв
ТМ Вітенько, НМ Зварич, ВВ Лазарюк, ОМ Пилипець, РІ Комаревич
Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки …, 2020
2020
Перспективи застосування керметів на основі карбіду титану для інструментів зварювання тертям з перемішуванням
В Лазарюк
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку
ТМ Борисова, ГЛ Монастирський, ВМ Островерхов, СЄ Хрупович, ...
Тернопіль, ЗУНУ, 2020
2020
Innovative Approaches to Curricula Modernisation for Master’s Degree on the Fablab Platform
T Vitenko, N Marynenko, V Lazaryuk, V Shanaida
Novelty & Co. Ashok Rajpath, Patna, India, 2020
2020
Особливості застосування сумішей захисних газів при напівавтоматичному зварюванні плавким електродом
ВЄ Романів, ВВ Лазарюк
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн …, 2020
2020
Щодо окремих аспектів етнокультурних особливостей адаптації студентів з країн Африки до освітнього середовища України
В Лазарюк, М Блавіцький
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20