Follow
Валерій Лазарюк (Valeriy Lazaryuk)
Валерій Лазарюк (Valeriy Lazaryuk)
Other namesValeriy Lazariuk
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розробка та дослідження жаростійких безвольфрамових твердих сплавів (Ti, Nb) C-Ni-Cr-Al
ВВ Лазарюк
—Тернопіль, 2004.—174 с, 2004
112004
Properties and composition of the TiC-NbC based cemented carbides
L Bodrova, V Lazaryuk, H Kramar
Proc. PM world congress, 105-109, 1998
91998
Polycarbide based hard alloys: properties and application
L Bodrova, G Kramar, V Lazaryuk, M Buhra, S Marynenko
Proceeding of third international conference RoPM-2005.-Cluj-Napoca (Romania …, 2005
72005
Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC–(VC, NbC, WC)
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, М Прокопів, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2008
62008
Роль іноваційної лабораторії FabLab в освітньому процесі за напрямами" Галузеве машинобудування" та" Прикладна механіка"
Т Вітенько, ВВ Шанайда, В Лазарюк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
42019
Special features of structure formation in polycarbide based hard alloys
SY Marinenko, LG Bodrova, GM Kramar, VV Lazaryuk
Journal of Superhard Materials 31 (2), 89-96, 2009
42009
Особенности спекания сплавов на основе карбидов титана, ванадия и ниобия
ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ПС Кислый, ВВ Лазарюк
Сверхтвердые материалы, 45-49, 2001
4*2001
The introduction of FabLab platforms as determinant of the Ukraine’s economy innovative development
T Vitenko, N Marynenko, V Lazaryuk, V Shanaida
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019, 448-464, 2019
32019
Розвиток творчих лабораторій фаблаб як учасників інноваційної екосистеми
В Лазарюк, ВВ Шанайда, Т Вітенько
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
32019
Громадська дипломатія—важлива складова міжнародного колективного опору порушенням прав людини в умовах російсько-української війни
В Лазарюк, М Блавіцький
Збірник тез Ⅱ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та …, 2022
22022
Особливості застосування сумішей захисних газів при напівавтоматичному зварюванні плавким електродом
ВЄ Романів, ВВ Лазарюк
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн …, 2020
22020
Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Сверхтвердые материалы, 2009
22009
Залежність кінетичних характеристик окиснення керметів на основі карбідів титану та ніобію від вмісту нікель-хромової зв'язки
ВП Бодров, ЛГ Бодрова, ВВ Лазарюк
Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-т, 30-34, 2000
2*2000
Особливості застосування капілярного методу неруйнівного контролю зварних з’єднань тонкостінних конструкцій
ВО Яцюк, АЮ Фараонов, ВВ Лазарюк
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
12023
Колективна психологічна травма в умовах надзвичайної ситуації російської збройної агресії проти України
В Лазарюк
Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні …, 2023
12023
Народна дипломатія важливий ресурс інформування світової громадськості щодо ситуації в Україні в умовах гібридного протистояння
В Лазарюк, М Блавіцький
Збірник тез Ⅰ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та …, 2021
12021
Перспективи застосування керметів на основі карбіду титану для інструментів зварювання тертям з перемішуванням
В Лазарюк
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
12020
ВПЛИВ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 321 НА АДГЕЗІЮ І ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ E. coli
Х Кравченюк, В Лазарюк, М Кухтин
Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в …, 2017
12017
Конкурентні переваги міжнародної освіти України
ВВ Лазарюк
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2016
12016
Експозиція кімнати-музею Івана Пулюя в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя
ОМ Рокіцький, НВ Рокіцька, ВВ Лазарюк
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 8 …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20