Козловський Євген Вікторович
Козловський Євген Вікторович
Київський національний університет культури і мистецтв
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
ЄВ Козловський
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з …, 2008
372008
Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні
ЄВ Козловський
Державне управління: теорія та практика, 2005-1, 2005
232005
Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб.
ЄВ Козловський
К. : Центр учбової літератури, 2015
12*2015
Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин
ВА Ребкало
наук. - метод. реком. / ВА Ребкало, ВА Шахов, ЕА Афонін, 46, 2008
11*2008
Організаційно-правові засади управління туристичною галуззю
Є Козловський
Вісник Національної академії державного управління, 400-406, 2005
112005
Иностранный опыт регулирования международного туризма
ЕВ Козловский
Государственное управление: теория и практика, 22-29, 2005
11*2005
Шляхи формування еліти в туристичній галузі (вітчизняний та іноземний досвід)
Є Козловський
Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні: Зб …, 2005
11*2005
Державне регулювання та підтримка розвитку туризму в Україні: досвід країн Центральної та Східної Європи
Є Козловський
Актуальні проблеми внутрішньої політики 4, 209-218, 2004
10*2004
Основні напрями розвитку міждержавної політики та управлінських засад у галузі туризму країн СНД
Є Козловський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2004
6*2004
Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму
Є Козловський
Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при …, 2007
42007
Роль туристичної галузі в активізації соціальної роботи в сучасному українському суспільстві
Є Козловський
Наук. вісн. Чернівец. ун-ту, 86-91, 2005
42005
Шляхи формування елiти в туристичнiй галузi (вiтчизняний та iноземний досвiд)
Є Козловський
32005
Управлінські засади реалізації державної політики в галузі сільського зеленого туризму
Є Козловський
Вісн. НАДУ, 184-191, 2005
32005
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ
ЕВ Козловский
Актуальные научные исследования в современном мире, 116-121, 2017
12017
Роль государства в процессе упрощения и гармонизации туристических формальностей
ЄВ Козловський
Публічне урядування, 2016
12016
Національна культурна спадщина регіону як чинник розвитку культурно-пізнавального туризму
ЄВ Козловський, ІП Крупа
Географія та туризм, 63–68, 2011
12011
Государственное регулирование в сфере туризма: становление и развитие в Украине
ЕВ Козловский
дисс. канд. наук по гос. упр. : спец. 25.00.02 "Механизмы государственного …, 2008
12008
Основні напрями підготовки управлінських кадрів для сфери туризму в контексті соціально-економічних та політичних змін в Україні
ЄВ Козловський
Євроатлантикінформ.–2005.–Вип 5, 77-78, 0
1
Електронна комерція в туризмі: практика, проблеми, перспективи
Y Kozlovskyi
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2018
2018
Природно-рекреаційні ресурси лікувально-оздоровчого туризму
ЄВ Козловський, КА Манишева
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації 1, 139-141, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20