Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія
Маріупольський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mdu.in.ua
НазваПосиланняРік
Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика
ТМ Шарова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 124-132, 2014
132014
Лінгвістичні терміни відпочинку англомовних туристичних путівників по Україні
ВВ Прима
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 138-144, 2012
42012
Символічний простір повісті «Літній лебідь на зимовому березі» Ю. Мушкетика
ІО Давиденко
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 22-27, 2012
42012
Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. Крізь призму естетичних та етичних пошуків доби
ММ Хорошков
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 85-90, 2010
42010
Агіографічний дискурс сучасної прози (на матеріалі романів Галини Тарасюк)
ІВ Федюшина
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 80-84, 2010
32010
Концепт «семья»в творчестве Джейн Остен (на примере романа «Мэнсфилд-парк»)
НИ Назаренко, ИИ Рыба
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 67-75, 2014
22014
Колективний портрет доби (на матеріалі книги спогадів «Homoferiens» І. В. Жиленко)
КГ Сардарян
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 63-70, 2013
22013
Русский роман-фельетон в 60-х годах XIX столетия: «Петербургские трущобы» В. В. Крестовского
ИЕ Шишкина
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 104-109, 2012
22012
Кохання у творчості Дари Корній (за романами «Гонихмарник» і «Тому, що ти є»)
ЛВ Романенко
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 80-85, 2012
22012
Естетична природа художнього світобачення Є. Гуцала
ТМ Грачова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 16-21, 2012
22012
Семантичне поле щастя в давньоверхньонімецькій мові
НВ Романова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 63-68, 2011
22011
Топоніми в українській мові: когнітивний, прагматичний, конотативний аспекти
ОА Мороз
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 45-51, 2011
22011
Способи та прийоми перекладу англійських неологізмів
ЕО Кущ
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 139-145, 2010
22010
Динамічні процеси в стилістичній типології газетних жанрів
ІЯ Завальнюк
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 127-134, 2010
22010
Псевдонимия в контексте эстетического семиозиса: к проблеме «литературной собственности»
ГА Швец
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 91-98, 2010
22010
Роман Р. Киплинга «Ким» - вектор эволюции жанра шпионского романа
МВ Норец
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 50-55, 2013
12013
Тип псевдодурника (-безумця) у російській та західноєвропейській літературних традиціях: загальні тенденції специфіки функціонування
ОО Ніколова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 38-44, 2013
12013
Особливості репрезентації україномовної картини світу оцінними фразеологічними субстантивами
СВ Олійник
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 139-146, 2013
12013
Аксіологічний дискурс української літературної критики і публіцистики другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
ММ Хорошков
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 127-132, 2013
12013
Дорога до смерті: танатологічний аспект осягнення гуцульського тексту
ОР Салій
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія, 108-116, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20