Олександр Лавниченко
Олександр Лавниченко
Національна академія Національної гвардії України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Види, форми і способи діяльності і дій внутрішніх військ
ОМ Шмаков, ОВ Лавніченко
Честь і закон, 3-10, 2006
152006
Повноваження суб’єктів сфери безпеки України з припинення масових заворушень
ОМ Шмаков, ОВ Лавніченко
Честь і закон, 26-33, 2016
82016
Напрямки розвитку внутрішніх військ МВС України
ОМ Шмаков, ОВ Лавніченко
Честь і закон, 3-10, 2006
72006
Сутність збройного конфлікту всередині держави та підходи до його типології
ОВ Лавніченко, CО Годлевський
Честь і закон, 4-13, 2015
62015
Що охороняють міліція і внутрішні війська–громадський порядок чи правопорядок?
ОВ Лавніченко
Честь і закон, 26-30, 2010
62010
Уточнення підходів до формування понять теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ
SО Hodlevskyi, КY Hunbin
Честь і закон 1 (44), 22-27, 2013
42013
Критерії класифікації збройних конфліктів всередині держави за їх інтенсивністю
SО Hodlevskyi
Честь і закон 2 (57), 4-9, 2016
32016
Аналіз способів дій військових угруповань під час знешкодження незаконних збройних формувань
ОВ Лавніченко, ВП Варакута, ІС Луговський, ОВ Кривенко
Честь і закон, 49-58, 2013
32013
Функції внутрішніх військ у загальній системі забезпечення національної безпеки України
ОВ Лавніченко
Честь і закон 1, 9-13, 2012
32012
Безладдя як фактор ускладнення оперативної обстановки
ОВ Лавніченко
Честь і закон, 18-23, 2011
32011
Пропозиції з розподілу функцій і завдань між Національною гвардією України та Національною поліцією України у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки
SО Hodlevsyi
Честь і закон 2 (65), 25-33, 2018
12018
Роль полку (бригади) оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції у ході збройного конфлікту всередині держави
SО Hodlevskyi
Честь і закон 1 (60), 64-68, 2017
12017
Завдання внутрішніх військ у системі забезпечення національної безпеки України
ОВ Лавніченко
Честь і закон № 2 (41)/2012, 11, 2012
12012
Поняття і види оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та обставини, що обумовлюють її ускладнення
ОВ Лавніченко, ВВ Єманов
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 192-196, 2010
12010
Призначення внутрішніх військ, їх місце і роль в системі МВС України і воєнної організації держави
ОВ Лавніченко
Право і Безпека, 23-26, 2002
12002
ЩОДО НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ СУТНОСТІ СУЧАСНОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
СЯ Безкоровайний, ВВ Власюк, ДСФ Годлевський CО, КС Кардаш, ...
ББК 67.9 (4Укр) 401.21 я431 Р 311 Рекомендовано до друку вченою радою …, 2019
2019
Методика оцінювання результативності служби з охорони громадського порядку
СО Годлевський, КО Споришев, ВМ Бацамут, ОВ Лавніченко, ...
Честь і закон, 16-25, 2018
2018
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ДІЙ МІЖВІДОМЧИХ СИЛ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
СО ГОДЛЕВСЬКИЙ, ОВ ЛАВНІЧЕНКО
Редакційна колегія, 110, 2017
2017
Рекомендовано до видання Вченою радою Національної академії Національної гвардії України як посібник (протокол № 6 від31. 05.2017 р.) Р е ц е н з е н т и: СВ Бєлай, старший …
ОВ Лавніченко
2017
УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
HA Drobakha, OV Lavnichenko, IV Kovaliov, YH Bashkatov, LV Rozanova
Честь і Закон 2 (41), 78-83, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20