Кафедра української мови
Кафедра української мови
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net
НазваПосиланняРік
Наголос у сучасній українській мові
ВМ Винницький
Радянська школа, 1984
581984
Концептосфера Бог в українському мовному просторі: Монографія
П Мацьків
Дрогобич: Коло, 2007
452007
Українська акцентна система: становлення, розвиток
ВМ Винницький
Львів: Бібльос 576, 2002
442002
Концептосфера БОГ в українській мовній картині світу: біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси
ПВ Мацьків
Режим доступу: http://zinki. ru/book/kognitivnaya-lingvistika, 2008
252008
Омонімія незмінних класів слів
ОП Кушлик
автореф. дис.… канд. філол. наук: 10.02. 01, 2000
152000
Функційне навантаження українського наголосу
В Винницький
ДП Видавничий Дім" Укрпол", 2010
132010
Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові
ОП Кушлик
Kolo, 2015
122015
Акцентуаційні етюди
ВМ Винницький
Жовква: Місіонер, 2004
122004
Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів
О Кушлик
Українська мова, 55-65, 2012
112012
Формування української військової термінології
ЯП Яремко
–Дрогобич, 1997.–164 с, 0
11
Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних дієслів сприймання в українській мові
О Кушлик
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
82013
Словотвірні параметри есивних дієслів зі значенням фізичного стану суб’єкта/Оксана Кушлик
О Кушлик
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія …, 2012
82012
Параметри словотвірної парадигми гомональних дієслів-ономатопів в українській мові/Оксана Кушлик
О Кушлик
Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного …, 2011
82011
Деякі теоретичні питання акцентології
ВМ Винницький
Мовознавство, 2003
82003
Стратифікація концепту
ЯП Яремко
Мовознавство, 2009
72009
Вербальна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів/Оксана Кушлик
О Кушлик
Мовознавчий вісник:[зб. наук. праць]/МОНМС України Черкаський національний …, 2012
62012
Акцентуація ономатоепічних (ентомологічних) суфіксальних дієслівних утворень у південно-західних говірках української мови
К Іваночко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 263-274, 2012
52012
Бойківська іменникова словозміна
МІ Зубрицька
–К.: Київ. держ. пед. ін-т ім. МП Драгоманова.–1992.–24 с, 1992
51992
Розвиток української юридичної термінології в Західній Україні (1772–1918 рр.)
ММ Паночко
Івано-Франківськ, 2013, 0
5
Акцентуація фауноономатопоетичних дієслівних дериватів у південно-західних говорах української мови
КМ Іваночко
Лінгвістика, 71-88, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20