Follow
Viktor Zvonar
Viktor Zvonar
Other namesВіктор Павлович Звонар, Виктор Павлович Звонарь
STATE UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
290*2010
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: кол. монографія
ЕМ Лібанова
224*2012
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
156*2012
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія
E Libanova
Innovative Types of Employment and Prospects for their Development …, 2016
116*2016
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
Kyiv: In--t demografii ta sotsialnykh doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy …, 2010
100*2010
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: нац. доповідь
ред Лібанова, Е.М.
Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz …, 2015
74*2015
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінювання
колектив авторів
монографія/ЕМ Лібанова.--Умань: Сочінський, 2012
61*2012
Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь
колективна монографія
НВЦ НБУВ, 2010
51*2010
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: кол. монографія
ред. Лібанова, Е. М.
ЕМ Лібанової}, 10–64, 2017
47*2017
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
38*2012
Міжсекторне партнерство як механізм реалізації регіональної соціальної політики: концепція для України
ВП Звонар
монографія, 300 с., 2009
26*2009
Трансформація сільського розселення в Україні: кол. монографія
ред. Заяць, Т. А.
ТА Заяць, 201–221, 2017
21*2017
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті перспектив соціальної політики України
МІ Карлін, ВП Звонар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
212007
Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії
В Звонар
172018
Smart-громада як соціально-економічний феномен
В Звонар
Демографія та соціальна економіка, 76–88, 2017
12*2017
Development of corporate social responsibility in business as a factor of fiscal decentralization
V Baranova, T Kulinich, O Dutchak, V Zvonar, L Denyshchenko
Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) 8 (3), 411-424, 2021
112021
Логіка дослідження соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену
ВП Звонар
Економіка України, 4-16, 2015
102015
Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні
ВП Звонар
Україна: аспекти праці, 21–26, 2010
102010
Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності
ВП Звонар
Демографія та соціальна економіка, 14, 2010
102010
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку
ПВ Пашко, ЛЛ Лазебник, ЮВ Кіндзерський, ЯВ Белінська, ВГ Бодров, ...
Університет державної фіскальної служби України, 2019
92019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20