Віктор Звонар, Виктор Звонарь, Viktor Zvonar
Віктор Звонар, Виктор Звонарь, Viktor Zvonar
д.е.н., с.н.с., Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
Verified email at idss.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
221*2010
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: кол. монографія
ЕМ Лібанова
177*2012
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
102*2012
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
Kyiv: In--t demografii ta sotsialnykh doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy …, 2010
92*2010
Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь
колективна монографія
НВЦ НБУВ, 2010
62*2010
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія
E Libanova
Innovative Types of Employment and Prospects for their Development …, 2016
48*2016
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: нац. доповідь
ред Лібанова, Е.М.
Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz …, 2015
45*2015
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінювання
колектив авторів
монографія/ЕМ Лібанова.--Умань: Сочінський, 2012
38*2012
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
23*2012
Міжсекторне партнерство як механізм реалізації регіональної соціальної політики: концепція для України
ВП Звонар
монографія, 300 с., 2009
18*2009
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: кол. монографія
ред. Лібанова, Е. М.
ЕМ Лібанової}, 10–64, 2017
15*2017
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті перспектив соціальної політики України
МІ Карлін, ВП Звонар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
152007
Трансформація сільського розселення в Україні: кол. монографія
ред. Заяць, Т. А.
ТА Заяць, 201–221, 2017
11*2017
Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні
ВП Звонар
Україна: аспекти праці, 21–26, 2010
82010
Аутсорсінгова модель реалізації корпоративної соціальної відповідальності
ВП Звонар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
82009
Логіка дослідження соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену
ВП Звонар
Економіка України, 4-16, 2015
72015
Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності
ВП Звонар
Демографія та соціальна економіка, 14, 2010
52010
Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії
В Звонар
42018
Smart-громада як соціально-економічний феномен
В Звонар
Демографія та соціальна економіка, 76–88, 2017
4*2017
Економічна феноменологія соціальної відповідальності у сфері праці
ВП Звонар
Демографія та соціальна економіка, 60–69, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20