Віктор Звонар, Виктор Звонарь, Viktor Zvonar
Віктор Звонар, Виктор Звонарь, Viktor Zvonar
д.е.н., с.н.с., Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
Verified email at idss.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
226*2010
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: кол. монографія
ЕМ Лібанова
148*2012
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
97*2012
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
Kyiv: In--t demografii ta sotsialnykh doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy …, 2010
83*2010
Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь
колективна монографія
НВЦ НБУВ, 2010
58*2010
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія
EM Libanova
Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2016
32*2016
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінювання
колектив авторів
монографія/ЕМ Лібанова.--Умань: Сочінський, 2012
30*2012
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
20*2012
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
Н доповідь
17*2015
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті перспектив соціальної політики України
МІ Карлін, ВП Звонар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
142007
Міжсекторне партнерство як механізм реалізації регіональної соціальної політики: концепція для України
ВП Звонар
монографія, 300 с., 2009
102009
Логіка дослідження соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену
ВП Звонар
Економіка України, 4-16, 2015
72015
Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні
ВП Звонар
Україна: аспекти праці, 21–26, 2010
72010
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: кол. монографія
ЕМ Лібанова
ЕМ Лібанової}, 10–64, 2017
5*2017
Особливості реалізації в Україні соціального замовлення як моделі державно-приватного партнерства
ВП Звонар
Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм …, 2009
52009
Аутсорсінгова модель реалізації корпоративної соціальної відповідальності
ВП Звонар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
52009
Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики (на матеріалах Волинської області)
ВП Звонар
42008
Соціальна відповідальність влади бізнесу громадян: монографія; у 2-х т./за ред. ГГ Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т}
ГГ Півняк
Д. НГУ 1, 355–361, 2014
32014
Економічна феноменологія соціальної відповідальності у сфері праці
ВП Звонар
Демографія та соціальна економіка, 60–69, 2012
32012
Заробітна плата і соціальна відповідальність роботодавців в Україні
В Звонар
Праця і зарплата, С. 744, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20