Віктор Звонар, Виктор Звонарь, Viktor Zvonar
Віктор Звонар, Виктор Звонарь, Viktor Zvonar
д.е.н., с.н.с., Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
230*2010
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: кол. монографія
ЕМ Лібанова
151*2012
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
98*2012
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
Kyiv: In--t demografii ta sotsialnykh doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy …, 2010
83*2010
Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь
колективна монографія
НВЦ НБУВ, 2010
59*2010
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінювання
колектив авторів
монографія/ЕМ Лібанова.--Умань: Сочінський, 2012
34*2012
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія
EM Libanova
Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2016
33*2016
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості
колектив авторів
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
21*2012
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
Н доповідь
18*2015
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті перспектив соціальної політики України
МІ Карлін, ВП Звонар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
142007
Міжсекторне партнерство як механізм реалізації регіональної соціальної політики: концепція для України
ВП Звонар
монографія, 300 с., 2009
112009
Mizhsektorne partnerstvo iak mekhanizm realizatsii rehional’noi sotsial’noi polityky: kontseptsiia dlia Ukrainy [Cross-sector partnership as a local social policy …
VP Zvonar
Luts’k: Vezha [in Ukrainian], 2009
82009
Логіка дослідження соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену
ВП Звонар
Економіка України, 4-16, 2015
72015
Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні
ВП Звонар
Україна: аспекти праці, 21–26, 2010
72010
Аутсорсінгова модель реалізації корпоративної соціальної відповідальності
ВП Звонар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
62009
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: кол. монографія
ЕМ Лібанова
ЕМ Лібанової}, 10–64, 2017
5*2017
Особливості реалізації в Україні соціального замовлення як моделі державно-приватного партнерства
ВП Звонар
Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм …, 2009
52009
Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики (на матеріалах Волинської області)
ВП Звонар
42008
Соціальна відповідальність влади бізнесу громадян: монографія; у 2-х т./за ред. ГГ Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т}
ГГ Півняк
Д. НГУ 1, 355–361, 2014
32014
Економічна феноменологія соціальної відповідальності у сфері праці
ВП Звонар
Демографія та соціальна економіка, 60–69, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20