Подписаться
Воєвутко Наталя Юріївна (Natalya Voyevutko, Nataliia Voievutko, Βοεβούτκο Ναταλία
Воєвутко Наталя Юріївна (Natalya Voyevutko, Nataliia Voievutko, Βοεβούτκο Ναταλία
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»
НЮ Воєвутко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
132013
Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у ХХ столітті: дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04
НЮ Воєвутко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
132013
Сучасні тенденції модернізації професійної підготовки вчителів в Україні
НЮ Воєвутко
Modern problems of education and science : Scientific and Professional …, 2013
10*2013
Формування професійних програм з інклюзивної освіти в університетах Республіки Кіпр
НЮ Воєвутко
Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / за ред. чл.-кор …, 2011
72011
Генезис профессиональной подготовки учителей на Кипре
НЮ Воєвутко
Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII–ХХІ ст. : зб. матеріалів міжнар. наук …, 2007
6*2007
Сучасні тенденції університетської освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні
НЮ Воєвутко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 24–28, 2012
52012
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ В УКРАИНСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
N Voyevutko, E Kuligina
SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA 2, 460-470, 2019
3*2019
Formation of Criteria of the Anti-Discrimination Analysis of School Textbooks in the Ukrainian Educational Field
N Voyevutko, E Kuligina
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
32019
Methods of using immersion teaching Modern Greek language in a higher education
N Voyevutko, O Kuligina
Advanced Education, 73-79, 2016
32016
Ефективність державної політики Республіки Кіпр щодо впровадження ІКТ-освіти
НЮ Воєвутко
Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та …, 2015
32015
Проблеми перекладу контрактів та договорів з новогрецької мови на українську
Н Воєвутко, В Зубочек
Вісник Маріупольського державного університету. Серія Філологія, 190-197, 2018
22018
До питання редагування перекладів у сучасному українському перекладознавстві
НЮ Воєвутко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія …, 2015
22015
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРНАТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КИПР
НЮ Воєвутко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 85-89, 2011
22011
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ Й УЧЕНИЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТІВ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Н Воєвутко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: Збірник матеріалів XXV підсумкової …, 2023
12023
Аналіз змісту терміна "ознаки дискримінації" в межах антидискримінаційної експертизи підручників
НЮ Воєвутко
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова …, 2020
12020
До визначення поняття «недискримінаційний підхід в освіті»
НЮ Воєвутко
Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І …, 2019
12019
Антидискримінаційна експертиза освітніх програм і підручників: досвід Республіки Кіпр
НЮ Воєвутко
Проблеми сучасного підручника, 44-54, 2018
12018
Термінологія дистанційної освіти в новогрецькій та українській мовах: перекладацький аспект
НЮ Воєвутко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2016
12016
Періодизація розвитку системи професійної підготовки вчителів у Республіці Кіпр у XX столітті
НЮ Воєвутко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
EXPLORING THE CONTENT AND STRUCTURE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS'EMOTIONAL INTELLIGENCE
L Zadorozhna-Kniahnytska, I Khadzhinova, M Netreba, N Voyevutko, ...
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20