Воєвутко Наталя Юріївна (Natalya Voyevutko, Nataliia Voievutko, Βοεβούτκο Ναταλία, Воевутко Наталья
Воєвутко Наталя Юріївна (Natalya Voyevutko, Nataliia Voievutko, Βοεβούτκο Ναταλία, Воевутко Наталья
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»
НЮ Воєвутко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
92013
Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у ХХ столітті: дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04
НЮ Воєвутко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
92013
Формування професійних програм з інклюзивної освіти в університетах Республіки Кіпр
НЮ Воєвутко
Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / за ред. чл.-кор …, 2011
72011
Сучасні тенденції університетської освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні
НЮ Воєвутко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 24–28, 2012
52012
Methods of using immersion teaching Modern Greek language in a higher education
N Voyevutko, O Kuligina
Advanced Education, 73-79, 2016
42016
Сучасні тенденції модернізації професійної підготовки вчителів в Україні
НЮ Воєвутко
Modern problems of education and science : Scientific and Professional …, 2013
3*2013
Генезис профессиональной подготовки учителей на Кипре
НЮ Воєвутко
Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII–ХХІ ст. : зб. матеріалів міжнар. наук …, 2007
3*2007
До питання редагування перекладів у сучасному українському перекладознавстві
НЮ Воєвутко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія …, 2015
12015
Періодизація розвитку системи професійної підготовки вчителів у Республіці Кіпр у XX столітті
НЮ Воєвутко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Міжкультурність та дитяча література
Е Гріва, І Каяфа, Н Воєвутко
Міжнародна науково-практична конференція "Італійська культура в становленні …, 2020
2020
Система роботи закладу освіти з обдарованими дітьми на засадах імерсії
О Кулігіна, Н Воєвутко
Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому …, 2020
2020
Fostering motivation of university academics for creative English-medium instruction
N Marakhovska, N Voyevutko
Collective monograph: International Perspectives on Creativity in the …, 2020
2020
Антидискримінаційна експертиза підручників для Нової української школи
Н Воєвутко, О Кулігіна
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті …, 2020
2020
Проблеми формування успішної особистості дитини у сім’ї
А Ольмезова, Н Воєвутко
Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи …, 2020
2020
Аналіз змісту терміна "ознаки дискримінації" в межах антидискримінаційної експертизи підручників
НЮ Воєвутко
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова …, 2020
2020
Недискримінаційний освітній простір:критерії контент-аналізу підручників
НЮ Воєвутко
Актуальні проблеми науки та освіти: збірник матеріалів ХХІІ підсумкової …, 2020
2020
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ В УКРАИНСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
N Voyevutko, E Kuligina
SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA 2, 460-470, 2019
2019
ISSUE OF NON-DISCRIMINATION EDUCATIONAL AREA: CONTENT ANALYSIS OF COURSEBOOKS
N Voyevutko, O Protsenko
The Modern Higher Education Review, 2019
2019
Anti-discrimination examination of textbooks: problems of terminology
N Voyevutko, Y Fedorova
Ελληνική γλώσσα και ορολογία: Ανακοινώσεις 12ου Συνεδρίου., 333-343, 2019
2019
Новогрецька мова (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої світи= Νεοελληνικη γλωσσα (βασικό επίπεδο): για την 11η τάξη των Σχολείων γενικής …
О Добра, НЮ Воєвутко, О Сніговська, А Малахіті
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20