Воєвутко Наталя Юріївна (Voyevutko Natalya, Βοεβούτκο Ναταλία)
Воєвутко Наталя Юріївна (Voyevutko Natalya, Βοεβούτκο Ναταλία)
Маріупольський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійних програм з інклюзивної освіти в університетах Республіки Кіпр
НЮ Воєвутко
Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / за ред. чл.-кор …, 2011
62011
Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»
НЮ Воєвутко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
52013
Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у ХХ столітті: дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04
НЮ Воєвутко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
52013
Methods of using immersion teaching Modern Greek language in a higher education
N Voyevutko, O Kuligina
Advanced Education, 73-79, 2016
42016
Сучасні тенденції модернізації професійної підготовки вчителів в Україні
НЮ Воєвутко
Modern problems of education and science : Scientific and Professional …, 2013
3*2013
Сучасні тенденції університетської освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні
НЮ Воєвутко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 24–28, 2012
22012
Генезис профессиональной подготовки учителей на Кипре
НЮ Воєвутко
Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII–ХХІ ст. : зб. матеріалів міжнар. наук …, 2007
2*2007
До питання редагування перекладів у сучасному українському перекладознавстві
НЮ Воєвутко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія …, 2015
12015
Періодизація розвитку системи професійної підготовки вчителів у Республіці Кіпр у XX столітті
НЮ Воєвутко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Аналіз змісту терміна "ознаки дискримінації" в межах антидискримінаційної експертизи підручників
НЮ Воєвутко
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова …, 2020
2020
Недискримінаційний освітній простір:критерії контент-аналізу підручників
НЮ Воєвутко
Актуальні проблеми науки та освіти: збірник матеріалів ХХІІ підсумкової …, 2020
2020
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ В УКРАИНСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
N Voyevutko, E Kuligina
SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA 2, 460-470, 2019
2019
ISSUE OF NON-DISCRIMINATION EDUCATIONAL AREA: CONTENT ANALYSIS OF COURSEBOOKS
N Voyevutko, O Protsenko
The Modern Higher Education Review, 2019
2019
Anti-discrimination examination of textbooks: problems of terminology
N Voyevutko, Y Fedorova
Ελληνική γλώσσα και ορολογία: Ανακοινώσεις 12ου Συνεδρίου., 333-343, 2019
2019
Новогрецька мова (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої світи= Νεοελληνικη γλωσσα (βασικό επίπεδο): για την 11η τάξη των Σχολείων γενικής …
О Добра, НЮ Воєвутко, О Сніговська, А Малахіті
2019
Formation of Criteria of the Anti-Discrimination Analysis of School Textbooks in the Ukrainian Educational Field
N Voyevutko, E Kuligina
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
2019
До визначення поняття «недискримінаційний підхід в освіті»
НЮ Воєвутко
Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І …, 2019
2019
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (βασικό επίπεδο) Βιβλίο για την 11η τάξη των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης με διδασκαλία στην Ουκρανική γλώσσα
Ν Βοεβούτκο, Ο Ντόμπρα, Ο Σνιγοβσκά, Α Μαλαχίτη
Новогрецька мова (рівень стандарту) підручник для 11 класу закладів …, 2019
2019
Інструктивно-методичний супровід антидискримінаційної експертизи шкільних підручників
НЮ Воєвутко
Актуальні проблеми науки та освіти: збірник матеріалів ХХІ підсумкової …, 2019
2019
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УЧЕБНИКОВ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КИПР
НЮ Воєвутко
Проблеми сучасного підручника, 44-54, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20