Олександр Олексійович Сидоренко, Sidorenko Aleksandr
Олександр Олексійович Сидоренко, Sidorenko Aleksandr
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за …
ОО Сидоренко
Чернігівський державний технологічний університет, 2011
102011
Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та …
ОО Сидоренко
102011
Нерухомість у страховика: класифікація та бухгалтерський облік
ОО Сидоренко
Економіка : проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ …, 2008
52008
Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості
ОО Сидоренко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
42009
Концептуальні засади побудови системи обліку розміщення страхових резервів
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 283–289, 2009
42009
Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 208–223, 2009
42009
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери
ОЮ Акименко, ВП Пантелеєв, ТВ Дусь, НВ Савчук, ЛМ Алексеєнко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
22017
Облік у бюджетних установах: навчальний посібник./за ред
ВС Лень
Леня ВС–Чернігів: Десна Поліграф.–2016.–560 с, 2016
22016
Особливості оподаткування страховиків України: проблемні питання
О Сидоренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 214-222, 2016
22016
Фінансовий аналіз ліквідності активів страховиків
ОО Сидоренко
Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: збірник наукових праць …, 2012
22012
Витрати страховика: класифікація та управлінський облік
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 307–315, 2012
22012
Обліково-податкові наслідки отримання дивідендів
ОО Сидоренко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
12019
Звітні сегменти підприємств України: поняття та порядок визнання
ОО Сидоренко
Чернігів: ЧНТУ, 2016
12016
Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання
ОО Сидоренко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
12014
Обтяжливі контракти: сутність, класифікація та окремі аспекти обліку
ОО Сидоренко, ТВ Кулик
Формування ринкових відносин в Україні, 23-28, 2012
12012
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ОО Сидоренко
Економічні науки: зб. наук. праць. – Луцьк 3 (9(33)), 262-271, 2012
12012
Резерв заявлених, але не виплачених збитків за претензіями нерезидентів
ОО Сидоренко
Przemysl: Nauka i studia, 2010
12010
Проблеми розрахунку страхових платежів, що підлягають поверненню при достроковому припиненні дії договорів страхування
ОО Сидоренко
12010
Облік витрат на ведення справи за достроково припиненим договором страхування
ОО Сидоренко
София.«Бял ГРАД-БГ» ООД,, 2010
12010
Бухгалтерські наслідки зміни методу нарахування резерву незароблених премій
ОО Сидоренко
Миколаїв: НУК, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20