Олександр Олексійович Сидоренко, Sidorenko Aleksandr
Олександр Олексійович Сидоренко, Sidorenko Aleksandr
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за …
ОО Сидоренко
Чернігівський державний технологічний університет, 2011
82011
Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та …
ОО Сидоренко
82011
Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 208–223, 2009
42009
Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості
ОО Сидоренко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
32009
Концептуальні засади побудови системи обліку розміщення страхових резервів
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 283–289, 2009
32009
Нерухомість у страховика: класифікація та бухгалтерський облік
ОО Сидоренко
Економіка : проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ …, 2008
32008
Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
12014
Фінансовий аналіз ліквідності активів страховиків
ОО Сидоренко
Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: збірник наукових праць …, 2012
12012
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ОО Сидоренко
Економічні науки: зб. наук. праць. – Луцьк 3 (9(33)), 262-271, 2012
12012
Облік невиробничих фондів у страховиків
ОО Сидоренко
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 217-224, 2010
12010
Облік реалізації акції у страховика-інвестора
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 209–221, 2009
12009
Етапи становлення та розвитку страхового ринку України
ОО Сидоренко
Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць 2 (Вип. 241), 383–398, 2008
12008
РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК ІНДИКАТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ОО Сидоренко
ІV Міжнародна науково-практична конференція, 109, 2018
2018
Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання
О Сидоренко
Друкується за рішенням вченої ради Чернігівського національного …, 2018
2018
Особливості визнання доходів від надання послуг: обліковий аспект
ОО Сидоренко, ЮВ Мінченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Особливості обліку спільної діяльності у суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі
ОО Сидоренко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень керівництвом страхових компаній України
ОО Сидоренко
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Тексти лекцій з дисципліни “Оподаткування підприємств” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності …
ОО Сидоренко
ЧНТУ, 2017
2017
Облік і аудит у страхових організаціях: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доповн. / За ред.. Леня В.С. - Київ: Каравела, 2017. — 460 с.
СОО Лень В.С.
2017
Облік у бюджетних установах
2017. — 564 с.. Навчальний посібник. — 2-е вид., виправ. / За загальною ...
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20