Олександр Олексійович Сидоренко, Sidorenko Aleksandr
Олександр Олексійович Сидоренко, Sidorenko Aleksandr
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та …
ОО Сидоренко
102011
Особливості оподаткування страховиків України: проблемні питання
О Сидоренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 214-222, 2016
52016
Нерухомість у страховика: класифікація та бухгалтерський облік
ОО Сидоренко
Економіка : проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ …, 2008
52008
Облік у бюджетних установах: навчальний посібник./за ред
ВС Лень
Леня ВС–Чернігів: Десна Поліграф.–2016.–560 с, 2016
42016
Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості
ОО Сидоренко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
42009
Концептуальні засади побудови системи обліку розміщення страхових резервів
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 283–289, 2009
42009
Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 208–223, 2009
42009
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери
ОЮ Акименко, ВП Пантелеєв, ТВ Дусь, НВ Савчук, ЛМ Алексеєнко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
32017
Етапи становлення та розвитку страхового ринку України
ОО Сидоренко
Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць 2 (Вип. 241), 383–398, 2008
32008
Звітні сегменти підприємств України: поняття та порядок визнання
О Сидоренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 411-416, 2016
22016
Фінансовий аналіз ліквідності активів страховиків
ОО Сидоренко
Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: збірник наукових праць …, 2012
22012
Бухгалтерський облік помилкового переказу (отримання) грошових коштів
ОО Сидоренко, О Ворона
Формування ринкових відносин в Україні, 179-184, 2012
22012
Витрати страховика: класифікація та управлінський облік
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 307–315, 2012
22012
Обліково-податкові наслідки отримання дивідендів
ОО Сидоренко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
12019
Особливості судово-бухгалтерської експертизи порушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків
ЮМ Скосир, ОО Сидоренко
Чернігів: ЧНТУ, 2016
12016
Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання
ОО Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
12014
Обтяжливі контракти: сутність, класифікація та окремі аспекти обліку
ОО Сидоренко, ТВ Кулик
Формування ринкових відносин в Україні, 23-28, 2012
12012
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ОО Сидоренко
Економічні науки: зб. наук. праць. – Луцьк 3 (9(33)), 262-271, 2012
12012
Резерв заявлених, але не виплачених збитків за претензіями нерезидентів
ОО Сидоренко
Przemysl: Nauka i studia, 2010
12010
Облік невиробничих фондів у страховиків
ОО Сидоренко
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 217-224, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20