Василь Богданович Антонів (Vasyl Antoniv)
Василь Богданович Антонів (Vasyl Antoniv)
доцент кафедри економічної кібернетики, Економічний факультет, Львівський національний університет
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем
В Вовк, В Антонів, Н Камінська
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014
52014
Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі
М Баранкевич, В Антонів
Коло, 2009
32009
Формування класифікації стратегій інноваційного розвитку підприємства
В Антонів
22009
The problem of choosing an optimal strategic profile of innovation for a dynamic enterprise
VB Antoniv, II Ruda
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 463, 2014
12014
Вплив викидів транспортних засобів на еколого-економічну ситуацію в країні
ВБ Антонів, ЕА Рибко
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
2017
Темпи розвитку українського інформаційного суспільства
ВБ Антонів, VB Antoniv
Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів …, 2016
2016
Інвестиційний клімат України: оцінювання та перспективи покращення
ВБ Антонів, НІ Камінська, ІМ Паславська
Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти …, 2016
2016
Методичні аспекти використання адаптивних методів у прогнозуванні соціально-економічних процесів
НІ Камінська, ВБ Антонів, ІМ Паславська
VI Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2015
2015
Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні
ВБ Антонів
Формування ринкової економіки в Україні, 13-16, 2015
2015
Задача часового распределения инвестиционно-инновационной программы предприятия
ВБ Антонив, НИ Каминская, ИМ Паславская
Экономика и предпринимательство, 859-862, 2014
2014
Моделювання впливу взаємозамінності проектів на стратегічний розвиток підприємства
ВБ Антонів, VB Antoniv
Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2013
2013
Економічна ефективність як база оцінки інноваційної діяльності
В Антонів, І Руда
Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально …, 2012
2012
Чиста теперішня вартість як один із критеріальних показників управління інноваційною діяльністю
V Antoniv
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 2012
2012
Критеріальні показники оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності
ВБ Антонів
II Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2011
2011
Роль інноваційних процесів у розвитку економічної системи
ІМ Паславська, ВБ Антонів, I Paslavska, V Antoniv
Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2011
2011
Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною складовою розвитку підприємства
В Антонів, Н Камінська
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 544–550, 2010
2010
Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата …
ВБ Антонів
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009
2009
Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за …
ВБ Антонів
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009
2009
ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
ВБ Антонів
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ТА СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В Антонів
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20