Василь Богданович Антонів (Vasyl Antoniv)
Василь Богданович Антонів (Vasyl Antoniv)
доцент кафедри економічної кібернетики, Економічний факультет, Львівський національний університет
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем
В Вовк, В Антонів, Н Камінська
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014
62014
Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі
М Баранкевич, В Антонів
Коло, 2009
32009
Формування класифікації стратегій інноваційного розвитку підприємства
ВБ Антонів
Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія …, 2010
22010
The problem of choosing an optimal strategic profile of innovation for a dynamic enterprise
VB Antoniv, II Ruda
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 463, 2014
12014
Вплив викидів транспортних засобів на еколого-економічну ситуацію в країні
ВБ Антонів, ЕА Рибко
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
2017
Темпи розвитку українського інформаційного суспільства
ВБ Антонів, VB Antoniv
Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів …, 2016
2016
Інвестиційний клімат України: оцінювання та перспективи покращення
ВБ Антонів, НІ Камінська, ІМ Паславська
Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти …, 2016
2016
Методичні аспекти використання адаптивних методів у прогнозуванні соціально-економічних процесів
НІ Камінська, ВБ Антонів, ІМ Паславська
VI Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2015
2015
Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні
ВБ Антонів
Формування ринкової економіки в Україні, 13-16, 2015
2015
Задача часового распределения инвестиционно-инновационной программы предприятия
ВБ Антонив, НИ Каминская, ИМ Паславская
Экономика и предпринимательство, 859-862, 2014
2014
Моделювання впливу взаємозамінності проектів на стратегічний розвиток підприємства
ВБ Антонів, VB Antoniv
Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2013
2013
Економічна ефективність як база оцінки інноваційної діяльності
В Антонів, І Руда
Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально …, 2012
2012
Чиста теперішня вартість як один із критеріальних показників управління інноваційною діяльністю
V Antoniv
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 2012
2012
Критеріальні показники оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності
ВБ Антонів
II Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2011
2011
Роль інноваційних процесів у розвитку економічної системи
ІМ Паславська, ВБ Антонів, I Paslavska, V Antoniv
Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2011
2011
Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною складовою розвитку підприємства
В Антонів, Н Камінська
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 544–550, 2010
2010
Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата …
ВБ Антонів
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009
2009
Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за …
ВБ Антонів
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009
2009
ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
ВБ Антонів
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МІСІЇ ТА СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В Антонів
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20