Г.В. Навчук
Г.В. Навчук
Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській мові
ГВ Навчук, ВД Шинкарук
Тернопіль: Астон 200, 2007
122007
Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник / [Шутак Л.Б., Навчук Г.В., Ткач А.В.];за ред. Навчук Г.В.
Л Шутак, Г Навчук, А Ткач, Г за ред. Навчук
Буковинський державний медичний університет, 2008
102008
Українська медична термінологія на сучасному етапі: проблеми впорядкування
ГВ Навчук, АВ Ткач
Буковинський медичний вісник 14 (4), 56, 2010
82010
Методологічні підходи до гуманітарної підготовки майбутніх медиків
LB Shutak, HV Navchuk
Буковинський медичний вісник 18 (1 (69)), 2014
72014
Функціональні особливості окличних речень та засоби їх вираження в сучасній українській мові
ГВ Навчук
Південний архів: Зб. наук. праць. Філологічні науки.–Херсон: Айлант, 270-273, 2002
72002
Культура мови медика як невід’ємна складова лікарської деонтології
ГВ Навчук, ЛБ Шутак
Дослідження з лексикології і граматики української мови, 133-140, 2014
52014
До питання мовної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів
ГВ Навчук
Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали ІІІ Міжнародного …, 2009
52009
До питання про співвідношення питомого та запозиченого в сучасній українській медичній термінології
ГВ Навчук
Компоративні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. праць. Пам …, 2008
4*2008
Ділова українська мова: Методичний посібник для студентів І курсу медичного інституту
ЛБ Ковбан, ГВ Навчук
Ковбан ЛБ, Навчук ГВ–Чернівці, 1991
41991
Національне й соціальне значення культури фахового мовлення
Г Навчук
Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали ІІ Міжнародного …, 2007
32007
Роль і місце гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутніх медиків
НГВ Шутак Л.Б.
Лінгвістика. Лінгвокультурологія 6, С.94-103, 2013
22013
До питання мовної пiдготовки наукових i науково-педагогiчних кадрiв
ГВ Навчук, ЛБ Шутак, IО Собко
Українська освiта у свiтовому часопросторi, 387, 2009
22009
Типи окличних речень за виконуваною функцією
Г Навчук
Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини: Матеріали …, 2004
1*2004
ВТОРИННІ НАЗВИ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
Л Шутак, Г Навчук
The 7th International scientific and practical conference “The world of …, 2021
2021
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Л Шутак, Г Навчук
BBK 91, 999, 2020
2020
Рецензія на навчально-методичний посібник: Шутак ЛБ, Cобко ІО, Навчук ГВ, Нікоряк ІВ Українська мова професійного спрямування (для студентів, які опановують навчальні …
О Турган
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 107-108, 2019
2019
Рецензія на навчально-методичний посібник: Навчук Г. В., Шутак ЛБ на допомогу англомовному студентові-медику: практикум-довідник з української мови професійного спрямування …
А Берестова
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 104-104, 2019
2019
Особливості епістолярної спадщини ТГ Шевченка
L Shutak, H Navchuk
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 84-88, 2018
2018
Рецензія на навчально-методичний посібник «На допомогу англомовному студентові-медику: практикум-довідник з української мови професійного спрямування»(автори-укладачі: доц …
АА Берестова, АА Берестовая
2018
До вирішення проблеми категорії оцінки в сучасному мовознавстві
Л Шутак, Г Навчук
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 26-31, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20