Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Mykolayiv National Agrarian University
Verified email at mnau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економіка підприємств
ІО Мельник, ИО Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
1062014
Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты
АА Светличный, СГ Черный, ГИ Швебс
Сумы: Университетская книга, 2004
872004
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
771993
Системне оновлення і розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства
ВС Шебанін
К.: ННЦ ІАЕ 276, 2005
762005
Современные проблемы эрозиоведения
ФН Лисецкий, АА Светличный, СГ Черный
652012
Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України
АВ Ключник, АВ Ключник
552011
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
491997
Ресурсний потенціал тваринництва підприємств сільських територій
ОМ Вишневська, ОВ Калюжна, ЕВ Калюжная
442008
Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine
IA Balashov, SS Kramarenko, AV Zhukov, AN Shklyaruk, ...
Malacologica Bohemoslovaca 12, 62-69, 2013
412013
Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика: монографія
ВІ Гавриш
Миколаїв: МДАУ, 2007
412007
Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення
ОВ Шебаніна
Економіка АПК, 7-13, 2008
392008
Ретроспектива формування сільських територій регіонів України
ІВ Гончаренко
Регіональна економіка, 204-209, 2008
382008
The algorithm of optimal polynomial extrapolation of random processes
IP Atamanyuk, VY Kondratenko, OV Kozlov, YP Kondratenko
International Conference on Modeling and Simulation in Engineering …, 2012
352012
Прочность изгибаемых стальных стержневых конструкций при учете физической и геометрической нелинейности в области ограниченных пластических деформаций
ВС Шебанин
Дис… докт. техн.. наук 5 (01), 1993
301993
Аграрний ринок вимагає зваженої цінової політики
ІІ Червен, ІД Буковський, АВ Буковська
Економіка АПК, 99-104, 2007
292007
Algorithm of extrapolation of a nonlinear random process on the basis of its canonical decomposition
IP Atamanyuk
Cybernetics and Systems Analysis 41 (2), 267-273, 2005
282005
Формування і ефективний розвиток продовольчого підкомплексу АПК: монографія
ОВ Шебаніна
К.: ННЦ ІАЕ, 2007
262007
Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань
ПМ Зазуляк, ВІ Гавриш, ЕМ Євсєєва, МД Йосипчук
Львів: Растр-7, 2007
252007
Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону
ВС Кушнірук, ВС Кушнирук, ОЮ Єрмаков, ОЮ Ермаков, ОВ Шебаніна, ...
242009
Інвестиційне забезпечення розвитку продовольчого підкомплексу АПК
ОВ Шебаніна
Економіка АПК, 56-61, 2007
242007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20