Ірина Крючкова (Iryna Kryuchkova)
Ірина Крючкова (Iryna Kryuchkova)
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурні чинники розвитку економіки України
І Крючкова
К.: Наукова думка, 317, 2004
1512004
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)Шляхом європейської інтеграції
К Гальчинський, Геєць, Лібанова
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
1072004
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
742005
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
А Гриценко, І Крючкова
Х. : Форт, 2008
562008
Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні
І Крючкова, Р Попельнюхов
Фінанси України, 15-23, 2010
442010
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
ЛСЛ І.В.Крючкова, Е.М. Лібанова
К.: Основа, 2007
382007
Макроструктурні фактори розвитку економіки України та закон золотого перерізу
І Крючкова
Економіст, 2005
202005
Концепція державної програми підвищення конкурентоспроможності національної економіки на 2007-2015 роки [Електронний ресурс]
І Крючкова
Режим доступу: http://www. іee. org. ua, 2007
192007
Основні проблеми економіки розвитку: пер. з англ./А
А Філіпенко, В Геєць, І Крючкова, Е Ліанова, В Опарін, В Федорова
Філіпенко, В. Геєць, І. Крючкова, Е. Ліанова, В. Опарін, В. Федоро ва.—К…, 2003
162003
Макроекономічні наслідки зміцнення гривні
І Крючкова
Вісник НБУ, 14-18, 2005
152005
Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання інвестиційної політики як важливого фактора економічного зростання
І Крючкова, Р ПОПЕЛЬНЮХОВ
Вісник Хмельницького національного університету, 298-301, 2010
112010
Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991–2015 рр.
І Крючкова
Економіка і прогнозування, 23-40, 2016
102016
Україна–2010
ЦР Тисячоліття
Національна доповідь, 2010
102010
Фундаментальні чинники зміцнення реального ефективного обмінного курсу гривні
І Крючкова
Вісник Національного банку України, 16-21, 2005
102005
Анатомія гальмування
І Крючкова
Дзеркало тижня, 26, 2005
102005
Структурні чинники економічного зростання в Україні
І Крючкова
Вісник Національного банку України, 5-8, 2002
102002
Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання
І Крючкова
К.: Експрес, 2007
82007
Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування
І Крючкова
К.: НАН України, 2000
82000
Экономика и принцип золотого сечения
И Крючкова
Зеркало недели, 2002
72002
Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР
І Крючкова
Економіка і прогнозування, 7-28, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20