Подписаться
Мирослава Корінь Korin Myroslava (https://orcid.org/0000-0002-4671-5162)
Мирослава Корінь Korin Myroslava (https://orcid.org/0000-0002-4671-5162)
Український державний університет залізничного транспорту, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем
ВЛ Дикань, МВ Корінь
Вісник економіки транспорту і промисловості, 13-19, 2011
472011
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах функціонування мережі міжнародних транспортних коридорів
ВЛ Дикань, МВ Корінь
Вісник економіки транспорту і промисловості, 156-162, 2012
342012
Логістика та її роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємств
МВ Корінь
Вісник економіки транспорту і промисловості, 148-152, 2011
312011
Державне регулювання промислового розвитку України
ВЛ Дикань, МВ Корінь
Вісник економіки транспорту і промисловості, 9-19, 2018
242018
Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва
МВ Корінь
232019
Управління розвитком кадрового потенціалу підприємств в сучасних умовах
МВ Корінь, ОО Шевченко, ОО Шовкопляс, МВ Коринь, ЕА Шевченко, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
192017
Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць
МВ Корінь
Хмельницький національний університет, 2014
172014
Економічна діагностика
ВЛ Дикань, ІВ Токмакова, ВО Овчиннікова, МВ Корінь, АВ Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
132022
Державно-приватне партнерство як механізм фінансового забезпечення розвитку транспортної інфраструктури залізниць
ЮЄ Пащенко, МВ Корінь
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
132015
Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України
МВ Корінь, МВ Кондратюк, ГВ Обруч, МВ Коринь, НВ Кондратюк, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
122018
Теоретичні засади підвищення рівня технологічної безпеки залізничного транспорту
МВ Корінь, ВМ Кривда
Вісник економіки транспорту і промисловості, 68-75, 2017
122017
Основи бізнесу: навч. посібник
ВЛ Дикань, ІВ Токмакова, ВО Овчиннікова, МВ Корінь, АВ Толстова
Харків: УкрДУЗТ, 2018
102018
Промислово-логістична системи України як форма інтеграції транспорту та промисловості
МВ Корінь
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2011
102011
Забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту на основі формування промислово-логістичної системи
МВ Корінь
Українська державна академія залізничного транспорту, 2013
92013
Концепція впровадження цифрового реінжинірингу в діяльність промислових підприємств
В Дикань, М Корінь
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 8 (16), 2020
82020
Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів
ВЛ Дикань, МВ Корінь
Збірник наукових праць УкрДУЗТ,, 2015
82015
РОЗВИТОК ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
ВЛ Дикань, МВ Корінь
82015
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою
НВ Полоусова, ГО Неустроєва, ТМ Нетецька, ОО Землякова
НТУ" ХПІ", 2012
8*2012
Концепція створення логістично-інформаційно-інноваційно-маркетингового центру «ПРОМЗАЛІННОВАТИКА»
МВ Корінь
Вісник економіки транспорту і промисловості, 239-245, 2012
72012
Renovation and sustainable development of the industrial energy enterprise: economic and legal management mechanism
MK J. Bezuhla, Ya. Kononenko, O. Bytiak, A. Zaitseva, Н. Zacharchyn
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
62021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20