Підписатись
Микола Афанасьєв
Микола Афанасьєв
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/За редакцією проф. МВ Афанасьєва
МВ Афанасьєв, АБ Гончаров
Х.: ВД «ІНЖЕК 410, 1, 2003
872003
Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник
МВ Афанасьєв, ГВ Білоконенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 179-193, 2007
572007
Економіка підприємства: підручник
МВ Афанасьєв, ОБ Плоха
К.: Ліра-К, 2013
512013
Стратегія підприємства: Навчально-методичний посібник
МВ Афанасьєв, ГО Селезньова
Х.: ІНЖЕК, 2007
492007
Економіка підприємства
МВ Афанасьєв, АБ Гончаров
Х.: ИНЖЕК, 2007
442007
Управління розвитком підприємства: монографія
НВ Афанасьєв, ВД Рогожкін, ВІ Рудика
Харків: ВД «Інжек, 2003
432003
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб
МВ Афанасьєв, АБ Гончарова
Х.: ІНЖЕК, 2007
382007
Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства: навч. посіб.
МВ Афанасьєв
Х.: ВД «ІНЖЕК 328, 2, 2010
372010
Основи менеджменту: навч.-метод. посіб
МВ Афанасьєв, ЛГ Шемаєва, ВС Верлока
Х.: ІНЖЕК, 2003
322003
Основи менеджменту: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
МВ Афанасьєв, ЛГ Шемаєва, ВС Шерлока
Х.: ВД “ІНЖЕК, 2003
272003
Стратегія підвищення енергоефективності промисловості регіону: теоретико-методичні аспекти формування: монографія
МВ Афанасьєв, ТІ Салашенко
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
262014
Управління проектами: навчальнометодичний посібник
МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
202007
Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування: наукове видання
МВ Афанасьєв, ЛГ Шемаєва, ЛЙ Аведян, ЛЮ Гордієнко
Харків: ХНЕУ, 2006
202006
Стратегія підприємства
МВ Афанасьєв, ГО Селезньова
навчальний посібник/МВ Афанасьєв.–Харків: ІНЖЕК, 2007
162007
Економічна діагностика: навч. метод. посібник
М Афанасьєв, ГВ Білоконенко
Х.: ІНЖЕК, 2017
152017
Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів: Навчальний посібник
МВ Афанасьєв, ЛІ Телишевська, ВІ Рудика
Х.: ІНЖЕК, 2003
132003
Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник/МВ Афанасьеєва, ГО Селезньова
МВ Афанасьєв
Х.: ІНЖЕК, 2012
112012
Діагностування потенціалу інноваційного підприємства
МВ Афанасьєв, ДО Тишенко
Проблеми науки, 16-20, 2006
112006
Оцінка енергоефективності з позиції концепції стійкого розвитку
МВ Афанасьєв, ТІ Салашенко
Економіка і менеджмент: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених …, 2010
92010
Методика формування стратегії інноваційного розвитку підприємства
МВ Афанасьєв, ДО Тишенко
Управление проектами и развитие производства, 42-49, 2005
92005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20