Подписаться
Богдан Лісовський, Bogdan Lisovsky
Богдан Лісовський, Bogdan Lisovsky
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Прикарпатський національний університет імені
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Mechanism of changing adaptation potential and morpho-biochemical parameters of erythrocytes in students with different modes of daily activity after physical loading
SL Popel, BM Mytckan, EY Lapkovskyi, BP Lisovskyi, YN Yatciv, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (2), 124-134, 2017
172017
Корекція порушень постави студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням стану біогеометричного профілю
СВ Лопацький, ІП Випасняк, БП Лісовський
Вид-во ім. МП Драгоманова, 2016
112016
Особенности внешнего дыхания у студентов с разным уровнем соматического здоровья
Б Лисовский
Вестник Львовского университета, 212-217, 2009
82009
Апробація карти скринінг-контролю біогеометричного профілю постави дітей дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації.
В Кашуба, Н Носова, Т Коломієць, О Бондар
Вісник Прикарпатського університету, 2019
52019
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки/уклад. АВ Цьось, СП Козіброцький.–Луцьк: Волин. нац. ун …
А Швай, В Поляковский, Л Гнитецкий, Е Приступа, О Швай, ...
52019
Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового віку різних соматотипів Прикарпатcького регіону
І Султанова, І Іванишин, Б Лісовський, Р Арламовський
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 294-301, 2013
42013
Особливості зовнішнього дихання у студентів з різним рівнем соматичного здоров’я
БП Лісовський
Вісник Львівського університету, 2009
32009
Варіабельність серцевого ритму як показник резервів здоров’я
БП Лісовський
VISNYK OF LVIV UNIV, 2008
32008
Dynamics of balance indicators, activities of daily living, and quality of life of elderly suffering from Parkinson’s disease and frailty after proximal humerus fracture …
B Hrytsuliak, Z Ostapiak, Y Polataiko, R Herych, B Lisovskyi, E Lapkovskyi, ...
Journal of Medicine and Life 15 (1), 98, 2022
22022
Вікові особливості функціонального стану організму школярів
ІД Султанова, ІМ Іванишин, БП Лісовський, РВ Арламовський, ...
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009
22009
Функціональні резерви кардіореспіраторної системи як показник здоров’я людини
БП Лісовський
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2006
22006
Порівняльний аналіз структури особистості спортсменів, що спеціалізуються в настільному тенісі та важкій атлетиці
ВБ Мочернюк, БП Лісовський
МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 2003
22003
Формування екологічної свідомості старшокласників засобами активного туризму
ІМ Ткачівська, БП Лісовський
Тайп, 2022
12022
The development of female students’ flexibility engaged in choreography
O Limanskaya, I Kriventsova, V Altukhov, T Yermakova, W Jagiello, ...
Physical education of students 26 (2), 54-63, 2022
12022
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У АНТИЧНОМУ КИТАЇ, ЯПОНІЇ І КОРЕЇ
РС Тягур, БП Лісовський, ІМ Ткачівська, ЯМ Яців
Rehabilitation and Recreation, 205-216, 2021
12021
The influence of sports activity on the importance of the sexual somatotype of athletes in paired women's acrobatics and gymnastics
К Bugaevsky, L Rybalko, T Synytsya, M Napierała, O Smoleńska, ...
Гуманiтарний вiсник Нацiонального унiверситету iменi Юрiя Кондратюка: зб …, 2020
12020
The condition of foot in students with function disorders of posture under different types of physical load
S Nakonechna, O Baskevych, S Popel, B Lisovskii
Journal of physical education and sport, 2019
12019
Вплив спортивних єдиноборств на удосконалення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців
С Романчук, Б Мицкан, В Афонін, О Лойко, I Пилипчак, М Кузнецов, ...
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 80-87, 2018
12018
Індивідуальні психофізіологічні фактори результативності в легкоатлетичному спринті у спортсменів високої кваліфікації з порушенням зору (на прикладі елітної спортсменки)
ЖЛ Козіна, ОІ Чебану, БП Лісовський
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018
12018
Функціональні резерви організму учнів ліцею з посиленою фізичною підготовкою
ОМ Корсак, ІД Султанова, ІМ Іванишин, БП Лісовський
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20