Larysa Babachenko Лариса Бабаченко
Larysa Babachenko Лариса Бабаченко
Chernihiv National University of Technology Чернігівський національний технологічний унверситет
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми та напрями переробки твердих побутових відходів в Україні
ІВ Лукавенко, ТІ Висогурська
Всеукраїнської Інтернет-конференції «ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ …, 2017
112017
Гармонізаційно-структурна модель до управління фінансовими ресурсами підприємств дорожньої галузі на основі державно-приватного партнерства
ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
Молодий вчений, 109-112, 2015
6*2015
Регулювання процесів підвищення ефективності організації транспортного обслуговування населення
ЛВ Бабаченко
Молодий вчений, 36-38, 2014
5*2014
Удосконалення організації та планування діяльності пасажирських автотранспортних підприємств
ЛВ Бабаченко, ІО Хоменко
Вісник [Національного транспортного університету], 163-167, 2011
52011
Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing в діяльності підприємства
ЛВ Бабаченко, ВА Москаленко, АО Марченко
42019
Прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу
ЛВ Бабаченко, СО Галяміна
Наукові конференції в Україні і світі, 14-15, 2016
42016
Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства
ЛВ Бабаченко, ХО Ковшун, ЮО Портна
Проблеми і перспективи економіки та управління, 045-052, 2019
22019
Еколого-економічна оцінка водокористування, охорони і відтворення водно-ресурсного потенціалу регіону
ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Формування субсидіарного соціально-економічного потенціалу автотранспортних пасажирських перевезень
ЛВ Бабаченко
22014
Аналіз якісних та кількісних показників функціонування пасажирського автомобільного транспорту регіону
ЛВ Бабаченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 164-168, 2010
22010
Стратегічний маркетинг у системі управління промисловим підприємством
ЛВ Бабаченко
Вид-во УжНУ" Говерла", 2017
12017
Маркетинговое исследование рынка транспортных услуг в современных условиях
ИА Хоменко, ЛВ Бабаченко
Инновации в создании и управлении бизнесом, 92-98, 2015
12015
Маркетинг: методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістр) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління …
АО Пінчук, ТВ Забаштанська, СО Полковниченко, АВ Вербицька, ...
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021
2021
Маркетинг: методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Освітня програма «Маркетинг …
ТВ Забаштанська, АВ Вербицька, ЛВ Бабаченко
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Маркетингові комунікації: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг …
ТВ Забаштанська, ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко, АВ Вербицька
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Основи маркетингової діяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи маркетингової діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 …
ТВ Забаштанська, ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко, АВ Вербицька
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Організація маркетингових досліджень із використанням сучасних інформаційних технологій
ЛВ Бабаченко, ВВ Жидок, ТЮ Британ, МВ Михайлова
Харків: ХДУХТ, 2020
2020
Формування бізнес-моделі підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 05 …
ІО Хоменко, МВ Поленкова, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
Планування діяльності підприємств: методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 …
ІО Хоменко, ОО Самко, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
Маркетинг: методичні рекомендації до виконання курсової роботи освітня програма «Маркетинг», рівень вищої освіти–перший (бакалаврський), спеціальність 075 «Маркетинг», галузь …
ТВ Забаштанська, ММ Забаштанський, АВ Вербицька, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20