Щоб редагувати профіль, увійдіть в обліковий запис fmmh@kubg.edu.ua.
Підписатись
Факультет музичного мистецтва і хореографії
Факультет музичного мистецтва і хореографії
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Музична педагогіка
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
5432013
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
3902004
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Олексюк Ольга Миколаївна.─ К, 1997
1701997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
Знання України, 2009
1072009
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
582001
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 13, 2013
552013
Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії засобами хореографічного мистецтва
ЛМ Андрощук
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2009
522009
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 08, 2007
502007
Методики роботи з хореографічним колективом
ТА Медвідь
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
472019
Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм
ОП Опанасюк
Дрогобич: Коло, 2004
432004
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко, Л Лабінцева
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
38*2015
Основи орф-педагогіки: навч.-метод. посіб.
КВ Завалко, С Фір
Черкаси: Друкарня «Черкаський ЦНП, 2013
382013
Методика викладання гри на народних інструментах: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
382004
Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти
КВ Завалко
Друкарня" Черкаський ЦНП", 2013
312013
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Л Масол, О Олексюк, А Растригіної, Р Савченко, С Соломахи
Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХ Міжнародних, 153, 2023
29*2023
Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки
ЛА Бондаренко
–теорія і методика професійної освіти/Лариса Анатоліївна Бондаренко.–Київ …, 2014
292014
Формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності
КВ Завалко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
292013
Дослідження рівня функціональних показників дихальної системи дітей шкільного віку
С Коц, В Коц, Г Кондратенко
Грааль науки, 160-163, 2021
282021
Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою КО Орфа Частина 1
ЄВ Куришев
272016
Формирование сегмента жилищной недвижимости в виде коттеджных поселков, отвечающего требованиям экологичности и энергоэффективности
ТВ Учинина, ЕВ Макарова
Социально-экономические и технологические проблемы развития строительного …, 2011
242011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20