Юлія Скарлупіна
Юлія Скарлупіна
ННІ БТ "УАБС" СумДУ
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Emploi des ressources en ligne dans l’enseignement de FOS
ЮА Скарлупіна
Ключови въпроси в съвременната наука 19, 36-40, 2014
32014
Лексика інформаційних технологій в сучасній французькій мові
ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2009
22009
Лингвокультурные отношения франкоязычных стран
ЮА Скарлупина
" Бял ГРАД-БГ" ООД, 2009
12009
Відкриті освітні ресурси у викладанні іноземних мов
ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
2019
Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко, ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019
2019
Реалізація концепції змішаного навчання при викладанні англійської мови у вищій школі
ЛВ Андрейко, ЛВ Андрейко, ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
" РОДОВІД", 2018
2018
Інтерактивні технології у викладанні іноземних мов
ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Сумський державний університет, 2017
2017
Free online resources in foreign languages teaching
YA Skarlupina
Марусич, 2017
2017
Підвищення мотивації студентів немовних факультетів до вивчення французької мови як другої іноземної
ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
2016
Integrating online educational applications in the classroom
TV Turchyna, YA Skarlupina, DO Medvedovska
Pomerian University in Slupsk, Poland, 2016
2016
Інноваційні методи викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей
ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2016
2016
Змішане і перевернене навчання як інноваційні підходи до викладання іноземних мов у ВНЗ
ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2016
2016
Building сommunication skills in German and French on the basis of business English Part I
HB Kozlovska, LS Otroshchenko, YA Skarlupina
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
2015
Innovative technologies in teaching foreign languages
YA Skarlupina
Видавничий дім" Ельдорадо", 2015
2015
Language interference in learning French
YA Skarlupina
«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015
2015
Словотворення у вивченні французької мови для спеціальних цілей
ЮА Скарлупіна, ЮА Скарлупина
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2015
2015
Засоби словотворення в сучасній французькій мові
ЮА Скарлупіна
ББК Ч 448.026, 263, 2015
2015
La démarche interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères assisté par les nouvelles téchnologies
YA Skarlupina
Education and Science, 2015
2015
Emploi des ressources en ligne dans l’enseignement de FOS
YA Skarlupina
Бял ГРАД-БГ, 2014
2014
Les emprunts dans la langue française des affaires
YA Skarlupina
Бял ГРАД-БГ, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20