Natalia Gretska, Natalia Hretska, Наталя Грецька, Наталья Грецкая, Наталя Ринденко
Natalia Gretska, Natalia Hretska, Наталя Грецька, Наталья Грецкая, Наталя Ринденко
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", https://orcid.org/0000-0003-0911-1420
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи
ОВ Шубравська, НА Ринденко
Економіка України, с. 77-85, 2012
262012
Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні
НА Грецька
Економіка АПК, С. 50-56, 2013
152013
Організаційно-правові форми оптових ринків сільськогосподарської продукції
НА Ринденко
Економіка АПК, с. 56-60, 2011
82011
Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні
НА Грецька
Вісник аграрної науки причорномор'я 2, С. 126-133, 2014
32014
Inovatsijni transformatsii ahrarnoho sektora ekonomiky: monohrafiia/[OV Shubravs’ ka, LV Moldavan, BJ Paskhaver ta in.]; za red.. d-ra ekon. nauk OV Shubravs’ koiZh NAN Ukrainy …
OV Shubravs’ka
K, 2012
32012
Iнновацiйнi трансформацiї аграрного сектору економiки: моногр. та iн
ОВ Шубравська, ЛВ Молдаван, БЙ Пасхавер
32012
Законодательно­-нормативное обеспечение деятельности Товарно­-кредитной корпорации в Соединенных Штатах Америки
НА Грецкая
Аграрная экономика 7 (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4087), С. 57-69, 2019
22019
Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції
НА Грецька
Автореферат, 2017
22017
Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції
НА Грецька
Дисертація, 2017
22017
Закордонний досвід функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції
НА Ринденко
Агросвіт, С. 61-66, 2010
22010
Формирование и развитие агрохолдингов в аграрном секторе экономики Украины и на постсоветском пространстве
Н Грецкая
Аграрная экономика, С. 48-57, 2018
12018
РОЛЬ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВИВЕДЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
НА Грецька
Економіка та управління АПК, 39-41, 2014
12014
Державне регулювання розбудови та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні
НА Грецька
Науковий вісник львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Оптові ринки сільськогосподарської продукції в Україні: особливості процесу розбудови
НА Ринденко
Держ науково-практич. конф. "Проблеми економічного розвитку АПК", 2011
12011
Мережа оптових ринків сільськогосподарської продукції в Іспанії
НА Ринденко
Агросвіт, с. 67-71, 2011
12011
Оптові ринки сільськогосподарської продукції в Україні: проблеми формування
ШО Ринденко Наталя
Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі …, 2009
12009
Маркетинговые советы: мировой опыт формирования и развития
Н Грецкая
Аграрная экономика, С. 57-69, 2020
2020
Дефіцит робочої сили, як каталізатор темпів цифровізації сільського господарства в США
Н Грецкая
Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень …, 2020
2020
Цифровізація сільського господарства в США
Н Грецкая
Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Стратегічні …, 2020
2020
Стан та тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської техніки
Н Грецкая
Матер. всеукр. наук. конф. молод. вчен. і науковопедагог. прац. (м. Умань …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20