Людмила Іванівна Пономаренко
Людмила Іванівна Пономаренко
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Виховання громадянськості у молодших школярів
Л Пономаренко
Початкова школа, 17-20, 2001
52001
Розвиток соціокультурної компетентності cоціальних працівників у процесі вивчення дисципліни «зв’язки з громадськістю у соціальній сфері»
ЛІ Пономаренко
22016
Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу*
ЛІ Пономаренко
22014
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
Пономаренко
22014
Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу
Пономаренко
22013
Суспільна та журналістська мораль в інформаційному глобалізаційному суспільстві
Л Пономаренко
Вісник Харківської державної академії культури, 156-165, 2012
22012
Форум-театр як технологія соціокультурної діяльності: етапи становлення в Україні
ОМ Полякова, ЛІ Пономаренко
Інноваційна педагогіка, 170-173, 2018
12018
Мотивация родителей-воспитателей детского дома семейного типа как необходимое условие развития их педагогической компетентности
Пономаренко
12013
Соціально-педагогічний супровід батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу
Пономаренко
12012
Соціальне партнерство як спосіб удосконалення системи надання соціальних послуг на рівні громади
ЛІ Пономаренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Теоретичні засади вивчення проблеми впровадження соціальної роботи із вразливими сім’ями та дітьми в умовах об’єднаних територіальних громад
ЛІ Пономаренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
ДОПОМОГА РЯТУВАЛЬНИКАМ У ВИБОРІ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ОВ Черкашин, ЛІ Пономаренко
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ, ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, 81, 2018
2018
Оптимізація процесу соціальної адаптації дітей внутрішньо переміщених осіб до умов нового освітнього середовища
Пономаренко
Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні аспекти …, 2017
2017
Організація і зміст підготовки студентів спеціальності «Соціальне забезпечення» до професійного спілкування
Поляничко, Пономаренко
International scientific-practical conferenсe Forming of modern educational …, 2017
2017
Особливості впровадження інституту наставництва в Сумській області (Україна)
Полякова, Пономаренко
International scientific-practical conferenсe “Personality, family, and …, 2017
2017
Теоретико-методологічні аспекти формування гендерної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами поза навчальної діяльності
Пономаренко, Приходько
Development and modernization of social sciences: experience of Poland and …, 2017
2017
РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННа ДИСЦИПЛІНИ «ЗВ’аЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»
Ж Петрочко, О Пометун, Л Тархан, С Харченко, Л Харченко
Редакційна колегія, 317, 2016
2016
Консультативно-методичний центр як засіб організації комплексного соціально-психологічного супроводу внутрішньо переміщених осіб
Пономаренко
2016
Місце громадських організацій у соціальному захисті дітей трудових мігрантів
Пономаренко
2016
Прапор України як архетип цілісності і символ інтеграційних прагнень держави
Л Пономаренко
Публічне управління: теорія та практика, 130-135, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20