Кафедра публічного та приватного права
Кафедра публічного та приватного права
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України
ВІ Курило
Курило Володимир Іванович–К 20 (0), 7, 2007
772007
Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма: Монографія/За заг. ред. ВК Шкарупи
ВІ Курило
К.: Магістр–ХХІ сторіччя, 280-310, 2007
622007
Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України)
ОВ Баклан
К.: Поліпром, 2003
622003
Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні
ОШ Чомахашвілі
Ірпінь: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна, 2008
372008
Система особистих немайнових прав у цивільному праві
ЛВ Федюк
Монографія/ЛВ Федюк, 2006
332006
Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій. Навчальний посібник
ВІ Курило, ОЄ Михайлов, ОС Яра
К.: Кондор, 73, 2006
242006
Євреї України в роки Другої світової війни
Ф Левітас
Вирій, 1997
211997
Організаційно-правові засади надання охоронних послуг
ВІ Курило
автореферат на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12 (07), 2002
202002
Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення:[Монографія].
ВІ Курило
Ніжин: Видавець ПП Лисенко ММ, 2012
192012
Про систему джерел адміністративного права України
ВІ Курило
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 30-33, 2009
192009
Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти
ДГ Севрюков
К.: Талком, 2014., 2014
162014
Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання
ЄП Гайворонський
дисс.... канд. юрид. наук 12 (08), 2009
152009
Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія
АЮ Нашинець-Наумова
Київ: Видавничий дім «Гельветика, 2017
122017
Страхування професійної відповідальності адвокатів України
НО Обловацька
Адвокат, 25-28, 2010
122010
Правові засади охоронної діяльності: навч. посіб
ВІ Курило
Курило ВІ―К.: Кондор, 2005
122005
Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та Україні (порівняльно-правовий аспект)
ЯБ Михайлюк
К.: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2016
112016
Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій
ВІ Курило
Економіка АПК, 87-92, 2014
112014
Методика викладання історії. Посібник учителя
ФЛ Левітас, ОО Салата
Х.: Вид. група «Основа, 2006
112006
Розвиток моделей корпоративного управління
ДМ Виноградський, АЮ Нашинець-Наумова
Актуальні проблеми економіки (укр.), 172-179, 2006
112006
Адвокатура України–інститут громадянського суспільства
НО Обловацька
Адвокат, 37-40, 2011
102011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20